Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

"Jos aliarvioitaisiin, niin ei se tällaista tuottaisi" - Sairaskotisäätiön Avustaja-hankkeessa kaikki ovat voittajia

Sairaskotisäätiön työntekijät Pirjo, Erja ja Kirsi kuvassa

Kuvassa projektihenkilöstö Kirsi Valkonen (vasemmalla), Erja Mastokangas (oikealla ylhäällä) ja Pirjo Korpiaho (oikealla alhaalla)

"Kodeissa tehtyjä työtunteja oli viime vuonna 18 000 työtuntia Keski-Suomessa, Suomen tasolla 220 000. Viime vuonna meillä oli 50 hankkeessa työskennellyttä, jos lasketaan opiskelijat ja työssä olleet molemmat", summaa projektipäällikkö Kirsi Valkonen. Olen tullut Sairaskotiin kuulemaan Avustaja-toiminta, Ammatillisella koulutuksella osaamista työelämään -hankkeesta, joka on alkanut Suomessa 1998, Keski-Suomessa 2001 ja jota Keski-Suomen TE-toimisto rahoittaa työvoimapoliittisella avustuksella. Hankkeessa työskentelevät Valkosen lisäksi projektiohjaaja Erja Mastokangas ja projektisihteeri Pirjo Korpiaho.

Hanketta, jolla olisi vastaavaa yhteiskunnallista, monipuolista vaikuttavuutta, saa hakea.

"Meillä oli viime vuonna 464 veteraanitaloutta asiakkaana. Työmme tähtää siihen, että sotien veteraanit pärjäisivät mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Sitä työtä tukemaan ja myös työttömyyttä katkaisemaan meillä on Avustaja-hanke, johon otamme työskentelemään hyvin erilaisista taustoista olevia ihmisiä."

Avustaja-hankkeeseen työllistyvät henkilöt, joilla on palkkatukimahdollisuus, mutta siihen hankkeeseen työllistyvien samankaltaisuudet taustojen perusteella ovatkin. Avustajista nuorin on 20-vuotias, vanhin yli 60-vuotias. Mukana on vuosittain 3-5 eri kansallisuutta. Hanke voi olla joillekin ensimmäinen työpaikka, toiset taas vaihtavat alaa tai ovat aiemmin olleet yrittäjiä.

"Osalla voi olla ammatillista koulutusta tai työuraa. Tärkeintä meillä ei kuitenkaan ole kokemus vaan motivaatio", kertoo Erja Mastokangas. "Moni on esimerkiksi miettinyt, että ei koskaan hoiva-alalle, mutta ovatkin huomanneet tykkäävänsä asiakastyöstä ja löytäneet työn kautta uuden urapolun tai vahvistusta nykyiselle."

Halua ja tahtoa – koulutusta kaikille halukkaille

Tänä vuonna 70 % hankkeessa työskentelevistä avustajista suorittaa jotain opintoja samaan aikaan. Hankkeessa voi tehdä niin oppisopimusopintoja, tutkinnon osia, näyttöjä, tutkintoja, oma ehtoisia opintoja ja suorittaa kursseja. Vaihtoehtoina on esimerkiksi lähihoitajan, kodinhuoltajan, kotityöpalvelun, toimitilahuoltajan, kunnonhoitajan ja henkilökohtaisen avustajan koulutukseen liittyviä opintoja tai tutkintoja. "Kaikki periaatteessa, mikä lähtee ihmisten halusta ja tahdosta, on varmasti mahdollista. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalasta ja kotityö- ja puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille on juttuja, mutta yhteistyökumppaneiden kanssa on keksitty myös muuta. Erilaisia yhteistyöoppilaitoksia ja muita kumppaneita on koko Keski-Suomen alueelta", kuvailee Valkonen opiskelumahdollisuuksia.

Sairaskotisäätiön hankkeessa on lisäksi päätetty, että ei rajata, ketä koulutetaan. "Rajaaminen olisi ehkä pahin: eihän me tiedetä missä meidän hankkeessa olevat voivat olla muutaman vuoden päästä. Sen takia meillä kaikkia koulutetaan kolme viikon välein olevissa koulutuspäivissä. Muiden innostuneisuus opinnoista myös helposti tarttuu niihin, jotka vielä eivät ole missään koulutuksessa."

Jos varsinaiset opinnot eivät kuitenkaan lopulta kiinnosta, voi avustaja saada työn päätteeksi osaamistodistuksen Keski-Suomen Sairaskotisäätiössä työskentelystä. "Kyllähän tällainen todistus kertoo tulevalle työnantajalle paljon enemmän kuin pelkästään että on osallistunut johonkin", huomauttaa Valkonen.

Kaikki voittaa -systeemi

Työskentely auttaa sekä avustajia että avustettavia. Jo pelkästään se, että pääsee arjen rytmiin, auttaa yleensä avustajaksi ryhtyviä. Useimmilla myös työskentely tuo itsevarmuutta omaan osaamiseen. "Esimerkiksi oppisopimusopintojen näytöissä ovat tarkastajat huomanneet, kuinka meidän avustajien osaaminen on kehittynyt. Miten koko olemus muuttuu, kun pääseekin kertomaan, mitä omassa työssään nykyään tekee ja osaa", Mastokangas kertoo hymyillen avustajien kehityksestä.

Ikä-ihmiset saavat myös laadukasta palvelua. Avustajat ovat asiakkaan luona vähintään kaksi tuntia per käyntikerta ja avustavat arjen perusasioissa siivouksesta kaupassakäyntiin, mutta ilahduttavat myös omien erikoisosaamistensa avulla. "Kyllä me ollaan huomattu, että meidän erilaiset avustettavat virkistyvät. Hekin pääsevät vähän ohjaamaan ja kertomaan, miten asiat heidän kodissaan hoidetaan. Asiakas on aina oikeassa", naurahtaa Mastokangas. "Tietysti myös he saavat seuraa ja näin pystytään vähentämään vanhusten yksinäisyyttä. Lisäksi avustajat voivat käyttää omia vahvuuksiaan asiakkaidemme hyväksi, olivat ne vahvuudet sitten esimerkiksi leipominen, siivoaminen tai laulaminen."

Avustaja-hankkeen työntekijät saavatkin paljon vastuuta: he sopivat itse asiakaskäyntinsä, aikatauluttavat ne, sopivat niistä työparien kanssa ja kulkevat suoraan asiakkaiden luokse. Sairaskotisäätiön hankkeen vetäjät uskovatkin, että kun avustajat on perehdytetty asiakkaan kohtaamiseen ja perustyöhön, he voivat todella loistaa ja tuoda suurta iloa myös Sairaskotisäätiön asiakkaille. "Meillä ei ole työtehtäviä, joita kaikki eivät voisi tehdä. Jos aliarvioitaisiin, niin se ei tuottaisi tällaista. Täytyy ajatella niin, että ihmiset pystyvät ja niin se pääsääntöisestikin on", kertoo Valkonen.

"Kaikki voittaa -systeemi: se on ydin. Ne, jotka meille työllistyy, mutta myös asiakkaat eli ikä-ihmiset."


Oma
asiointi