Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Aktiivimalli voimaan 1.1.2018 alkaen

Oma vastuu ja aktiivisuus työttömyysetuuden tason säilyttämiseksi kasvaa

Vuoden vaihteessa voimaan tulevaan lakiin perustuen Kela ja työttömyyskassat tarkastelevat työttömän työnhakijan työttömyysetuuden määrään vaikuttavaa omaa aktiivisuutta 1.1.2018 alkaen 65 päivän jaksoissa. Maksajat myös ratkaisevat vaikutukset etuuteen. Mikäli aktiivisuusedellytykset eivät täyty, työttömyysetuuden tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden voi osoittaa monin eri tavoin

  • Palkkatyössä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • Ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa). Laskurit ansioiden vaikutuksista työttömyysetuuteen: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö sekä Kela
  • Osallistumalla yhteensä viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin (Kela: Työllistymistä edistävät palvelut)
  • Osallistumalla työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan
  • Osallistumalla viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Muutokset perustuvat Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoitteiden saavuttamiseen:

Lisätietoa aktiivimallista maksajien sekä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Katso myös usein kysytyt kysymykset aktiivimallista (Uudenmaan TE-toimiston kooste).

Tutustu myös Keski-Suomen TE-palveluiden paikallisiin palveluihin.


Oma
asiointi