« Takaisin

Alueellinen työvoima- ja yrityspalveluiden työllisyyskokeilu Lapin TE-toimistossa

1.8.2017 astui voimaan laki julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisista kokeiluista. Tällöin osa työttömien työnhakijoiden palveluista siirtyy kuntien hoidettavaksi. Asiakkaiden kotikunnat vastaavat kokeilun aikana julkisten työvoimapalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle. Kokeilussa mukana oleville kunnille siirtyy myös lakisääteisiä tehtäviä ja kunnat vastaavat asiakkaan palveluprosessista mukaan lukien asiakkaiden ohjaamisesta palveluihin. Lapissa näitä palveluita hoitavat kunnat ovat Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä sekä Tornio. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat asiakkaat saavat tiedon kokeiluun siirtymisestä kirjeitse.

Kokeilun tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä työllistymistä tukevia palveluja ja niiden tuottamiseen liittyviä toimintamalleja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi sekä tukea maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavaa työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä uusille maakunnille vuoden 2019 alusta. Kokeilu alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018. Asiakkaita kokeiluun ohjataan 30.9.2018 asti.

Lue lisää kokeilun kohderyhmästä sekä toimintaohjeista sivuiltamme Alueellinen työllisyyskokeilu.

Lisätiedot
Johtaja Tiina Keränen, Lapin TE-toimisto, puh. 0295 039 636

Päivitetty 3.8.2017

Oma
asiointi