Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Ammattilaisten kysyntä pysyy vahvana Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla työntekijöiden kysyntä arvioidaan jatkuvan vilkkaana eri ammattiryhmissä tulevan puolen vuoden aikana. Työvoiman kysyntä kohdentuu erityisesti hitsaajiin, hotelli- ja ravintola-alan osaajiin, ohjelmisto- ja sovelluskehittäjiin, sairaanhoitajiin, lääkäreihin sekä siivous- ja puhtaanapidon ammattilaisiin.

Lisäksi rakennusalan osaajien kysyntä arvioidaan kasvavan edelleen. Alalla tarvitaan tekijöitä vaihtelevasti maanrakentamiseen ja kuljetukseen liittyvistä ammateista kaikkiin alan tyypillisiin ammatteihin. Erityisesti avustaviin tehtäviin ollut haastetta rekrytoida työntekijöitä kuluvan vuoden aikana, minkä arvioidaan jatkuvan.

Ylitarjonnassa olevien ammattien määrä puolestaan on vakiintunut pääsääntöisesti tehtäviin, mihin on voimakkaimmin vaikuttanut digitalisaation hyödyntäminen. Näitä ovat muun muassa puutuoteteollisuuteen ja toimistotyöhön liittyvät ammatit.

Seutukunnissa osaajapula ilmenee monilla toimialoilla

Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen seutukunnissa osaajapulaa ilmenee edelleen metallialaan liittyvissä ammateissa. Tarvetta on esimerkiksi ohutlevysepille ja särmääjille. Myös betonirakentamisen ja raudoittajan, teollisuuden työnjohdollisiin tehtäviin, joihinkin sosiaali- ja terveysalan, ICT-alan sekä vartijan tehtäviin arvioidaan kysynnän pysyvän vahvana. Raahen suunnalla kysyntää on myös rakentamisen ja siivouksen työnjohdollisiin tehtäviin.

Koillismaalla puolestaan työvoimatarpeet kohdistuvat majoitus- ja ravitsemisalan sekä kuljetusalan osaajiin. Lisäksi arvioidaan kysyntää tulevan puutavara- ja sahaprosessien hoitamisen osaajista.

– Ammattien kysynnän vaihtelu eri seutukunnissa painottuu talvisaikaan elinkeinorakenteen mukaisesti. Matkailun osaajatarpeet näkyvät vahvimmin Koillismaan seudulla. Tosin osaajien tarpeen arvioidaan kasvavan myös Oulun seudulla, erityisesti henkilökuljetusalalla. Tulevan talven aikana työvoiman kysyntään näyttää entistä vähemmän vaikuttavan kausiluonteisuus; rakennusalalle haetaan osaajia ympärivuotisesti muun muassa maanrakennus- ja -siirtokoneiden kuljettajien tehtäviin, kertoo Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalveluista vastaava Jouni Korhonen.

Ammattibarometri kertoo Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrissa arvioidaan ammattien kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Listaamalla ammattien tulevaisuuden kysyntää voidaan parantaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri 2/2018
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset ammattibarometrit 2/2018

Lisätiedot:
yrityspalveluesimies, Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 627
asiantuntija, Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 116

 

 


Oma
asiointi