Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Entistä useamman ammatin kysynnän arvioidaan kasvavan Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueella arvioidaan eri ammattien kysynnän vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Entistä enemmän on ammatteja, joihin ammattilaisen löytäminen voi olla vaikeaa. Osaajapula kohdentuu hitsaajiin, hotelli- ja ravintola-alan osaajiin, sairaanhoitajiin, lääkäreihin sekä puhtaanapidon ammattilaisiin. Pula ammattiosaajista ennakoidaan edelleen eriytyvän Pohjois-Pohjanmaalla seutukunnittain. Tiedot käyvät ilmi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston juuri julkaisemasta ammattibarometrista.

Ammattibarometrissa näkyy työvoiman kysynnän kausivaihtelun lisäksi yritysten taloustilanteen paraneminen – tilausmäärien ja palvelukysynnän kasvu. Ylitarjonnassa olevien ammattien määrä on edelleen vähentynyt.

Oulussa pula sovelluskehittäjistä ja suorittavan työn tekijöistä

Oulun seudulla entistä useamman ammatin kysyntä on tasapainossa. Toisaalta entistä useamman ammatin osaajatarve on kasvanut verrattuna viime syksynä tehtyyn arvioon. Oulussa on kysyntää ICT-alan sovelluskehittäjille. Erityisesti haetaan koodaajia ja sovellussuunnittelijoita, joiden löytyminen avoimiin työpaikkoihin arvioidaan vaikeutuvan. Sama ilmiö näkynee niin sanotuissa suorittavan työn ammateissa. Tällaisia ovat erilaiset maanrakennusalan, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myynnin, metallialan ja puhtaanapitoalan ammatit.

Alueen eteläisissä seutukunnissa osaajapulaa eri ammateissa

Pohjois-Pohjanmaan alueen eteläisissä seutukunnissa arvioidaan osaajapulan ilmenevän erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, tietyissä sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä muun muassa vartijan tehtävissä. Myös kausiluonteisen rakentamisen ja maanrakentamisen osaajien kysyntä kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana.

– Merkille pantavaa on edelleen työvoiman kysynnän erilaisuus eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Edelliseen arviointiin verrattuna ylitarjonnassa olleiden ammattien määrä on vähentynyt merkittävästi ja entistä useamman ammatin kysynnän arvioidaan kasvavan, kertoo TE-toimiston yrityspalveluista vastaava kehittämispäällikkö Jouni Korhonen.

Pohjois-Pohjanmaalla osaajatarjontaa on laajasti erilaisiin työvoimatarpeisiin. Ylitarjonta painottuu ammatteihin, joihin asianomaisilla alueilla valmistuu henkilöitä oppilaitoksista. Ylitarjontaa leimaa kausiluonteisuuden vaikutus ammattien kysyntään.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimiston näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä seuraavan puolen vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijat arvioivat noin 250 ammatin kysyntänäkymiä ja työvoiman kohtaannon kehittymistä. Arviot perustuvat yrityskontaktien kautta TE-toimiston keräämiin tietoihin sekä erilaisten barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin. Ammattibarometri on laadittu maaliskuussa 2017.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri I/2017
Pohjois-Pohjanmaan alueelliset ammattibarometrit I/2017

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto,
kehittämispäällikkö Jouni Korhonen, p. 0295 056 627
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116


Oma
asiointi