Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon ammattibarometri kevät 2019: Sosiaali- ja terveysalalla on edelleen tarjolla runsaasti töitä

Työvoiman kysynnän vilkastuminen Etelä-Savon työmarkkinoilla on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammattitaito, henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtoiveet eivät enää niin helposti kohtaa työnantajien odotuksia, kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Asia on noussut esiin Etelä-Savossa laaditussa ammattibarometrissa, jossa tarkasteltiin tulevan puolen vuoden työvoiman kysyntä- ja tarjontanäkymiä. Analyysin laativat Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijat yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysalalla on töitä

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman kysyntä ylittää koko maakunnassa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan. Lääkäreistä on pulaa koko maakunnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa määrällisesti erittäin isoja ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Vaihtuvuus alalla on lisääntynyt mm. siksi, että viimeksi kuluneen vuoden aikana Etelä-Savossa on perustettu lukuisa joukko uusia yksityisiä sosiaalipalvelujen toimipaikkoja. Eläköityminen vähentää tekijöitä alalta ja eläköityneiden tilalle tarvitaan paljon korvausrekrytointeja. - Myös sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien työpaikkoja on ollut vaikea täyttää. Päteviä hakijoita ei juuri ole koko maassa työnhakijoina, toteaa Toijonen.

Myyjän ammatissa ylitarjonta on suurta, mutta erikoismyyjistä on silti ajoittain ja paikoittain pulaa.  Toimistotyöntekijöiden kysyntä on vähäistä, mutta työnhakijoina heitä on edelleen paljon. Alalta on onneksi merkittävissä määrin hakeuduttu töihin työllistävämmille aloille, kuten hoiva-alalle.

Mikkelin seutukunnassa töitä on koodaajille, metallityöntekijöille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Mikkelin seutukunnassa (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) on rekrytointivaikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri ammattien työntekijöistä, erityisopettajista, ICT-alan osaajista (koodaajat), metallityöntekijöistä (erityisesti cnc-koneistajista), rakennusalan työnjohtajista, siivoojista/laitoshuoltajista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Vaatimus itsenäisestä, yrittäjämäisestä työotteesta korostuu monissa ammateissa.

Suurimpia ylitarjonta-ammatteja eli työnhakijoita on enemmän kuin avoinna olevia työpaikkoja on, ovat toimistotyöntekijät sekä myyjät. Näissä ammateissa työpaikkojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. It-tukihenkilöitä on paljon työttömänä, samoin lastenhoitotyöntekijöistä ja koulunkäyntiavustajista on ylitarjontaa.

Pieksämäen seutukunnassa työllistyvät hyvin lähi- ja sairaanhoitajat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät sekä laitossiivoojat

Pieksämäen seutukunnassa (Pieksämäki, Juva, Joroinen) työvoiman kysyntä on suhteessa tarjontaan vilkkainta Etelä-Savon seutukunnista. Pieksämäen seutukunnassa on erittäin vähän työvoiman ylitarjonta-ammatteja. Erityisesti Pieksämäellä on pulaa vanhus- ja kehitysvammatyöhön erikoistuneista lähihoitajista. Pieksämäellä on jatkuvasti tarjolla työtä lähihoitajille ja sairaanhoitajille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalalle on tullut viime vuosina lisää uusia työpaikkoja, minkä lisäksi eläköitymisten korvaaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken kannustettaessa sekä ammatilliseen että alueelliseen liikkuvuuteen.

Pieksämäen seutukunnan kolmessa kunnassa on omanlaisensa työpaikkarakenne ja rekrytointivaikeudet painottuvat kunnissa eri tavoin. Osaavan työvoiman vajetta arvioidaan olevan elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä (Juva), lähihoitajista ja sairaanhoitajista (Pieksämäki), laskentatoimen erityisasiantuntijoista (Pieksämäki), metallialan osaajista (Joroinen, Pieksämäki), laitossiivoojista sekä ravintola-alan osaajista. Ylitarjontaa on Pieksämäen seutukunnassa arvioitu olevan vain rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennussähköasentajista.

Savonlinnan seutukunnassa on hyvin tarjolla työvoimaa kasvavaan kysyntään

Savonlinnan seutukunnassa (Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Sulkava) löytyy melko hyvin työntekijöitä missä tahansa ammatissa, vaikka työvoiman kysyntänäkymät ovat vuosikausiin valoisimmat. Savonlinnan seutukunnassakin on toimialoittaisia vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Teollisen tuotannon ja metallialan (erityisesti cnc-koneistajat ja hitsaajat) avoimien tehtävien täyttäminen on haasteellista. Samoin sosiaali- ja terveysalan osaajista, siivoojista ja keittiöalan osaajista on kysyntää.

Savonlinnan seutukunnassa on runsasta ylitarjontaa kirvesmiehistä, myyjistä sekä toimistoalan työntekijöistä. Ylitarjonta-ammatteja on edelleen selvästi enemmän kuin muissa seutukunnissa.

Ammatillista ja alueellista liikkuvuutta tarvitaan lisää

Erityisiä haasteita on ollut saada eri aloille työntekijöitä tehtäviin, joissa edellytetään itsenäistä työotetta ja moniosaajuutta. Erityisesti maaseutukuntiin suuntautuva liikkuvuus on nihkeää. Lisääntynyt avointen työpaikkojen tarjonta on lisännyt työntekijöiden liikkuvuutta yrityksestä toiseen, osin paremman palkan perässä. Osatyökykyisten tarjoamaa työpanosta ei vielä ole juurikaan hyödynnetty. Myös alan, ammatin ja yksittäisen työnantajan houkuttavuudessa voi olla puutteita. Halu ja mahdollisuus tehdä vuorotyötä, kulkuvaikeudet, osa-aikatyö tai työtehtävien fyysinen raskaus voi työntää pois alalta, listaa Toijonen.

Aluekehityksen näkökulmasta koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän tilanne on ristiriitainen. Toisaalta pitäisi olla laajalla kirjolla koulutuspaikkoja eri aloille, jotka nuoria kiinnostavat, jotta he jäävät Etelä-Savoon opiskelemaan ja sen jälkeen töihin. Toisaalta pitäisi tuottaa osaajia erityisesti maakunnan strategisille aloille (ruoka, vesi, metsä) sekä ainakin sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen.

Linkki arvioihin https://www.ammattibarometri.fi/posterivalinta.asp

Lisätietoja:

Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija, puh. 0295 024 165 Etelä-Savon ELY-keskus


Oma
asiointi