Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon ammattibarometri: Työmarkkinat ovat vilkastuneet, työvoimaa tarjolla tasaisemmin

Työllisyyden paraneminen näkyy Etelä-Savon työmarkkinoilla. Niiden ammattien määrä, joissa on runsaasti työvoiman ylitarjontaa, on pudonnut Etelä-Savossa vuodentakaisesta 60 ammatista alle 40 ammattiin.

- Myyjät ovat edelleen koko maakunnassa ylitarjonta-ammatti, sillä kaupan rakenne on muuttunut verkkopainotteiseksi ja kivijalkakaupoissa murros jatkuu, kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Toimistotyöntekijöiden kysyntä on tänä päivänä vähäistä, mutta työnhakijoina heitä on paljon, Toijonen jatkaa.

Rakennusalalla kysyntä on vilkastumassa erityisesti Mikkelin seutukunnassa. Alalla on tyypillisesti vahva kausivaihtelu. Rakennusmestareista arvioidaan olevan jatkuvasti pulaa. Sen sijaan esimerkiksi nuorten rakennussähköasentajien ja putkiasentajien alalle pääsy on ollut vaikeaa. Hitsaajista on monella taholla raportoitu olevan pulaa, mutta TE-palvelun asiantuntijoiden mukaan työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat jokseenkin tasapainossa.

Mikkelin seudulla rekrytointivaikeuksia vain muutamassa ammatissa

Mikkelin seutukunnassa (Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala) on kevään 2017 ammattibarometrin mukaan todettu olevan rekrytointivaikeuksia lääkäreistä, rakennusalan työnjohtajista, erityisajoneuvonkuljettajista, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä.

Pahimpia ylitarjonta-ammatteja ovat yleissihteerit ja myyjät. Näissä ammateissa työpaikkojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Tämän seurauksena naisten työttömyys on laskenut selvästi miesten työttömyyttä vähemmän, vaikka naisten työttömyysaste edelleenkin on selvästi miehiä alempi.

Pieksämäen seudulla työvoiman kysyntä ja tarjonta parhaiten tasapainossa

Etelä-Savon seuduista Pieksämäen seutukunnassa (Pieksämäki, Joroinen, Juva) työvoiman kysyntä on suhteessa tarjontaan vilkkainta. Pieksämäen kaupungissa on jatkuvasti tarjolla työtä lähihoitajille ja sairaanhoitajille, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalalle on tullut viime vuosina lisää uusia työpaikkoja. Toimialalta eläköityy paljon työntekijöitä ja työvoiman saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös esim. palvelukeskustyöntekijöiden/myyntineuvottelijoiden paikkojen täyttämiseksi vaaditaan erityistoimenpiteitä. Näissä puhelinpalvelukeskustyöpaikoissa esim. kielitaitovaatimus on korkea.

Pieksämäen seutukunnan kolmessa kunnassa on omanlaisensa työpaikkarakenne. Osaavan työvoiman vajetta arvioidaan olevan elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä (Juva), erityisopettajista, hammaslääkäreistä, kuorma-auton- ja erikoisajoneuvon kuljettajista, lähihoitajista (Pieksämäki), puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä sekä lääkäreistä ja ravintola-alan osaajista. Ylitarjontaa on ajoittain kiinteistönhuollon työntekijöistä, konepuusepistä, käytön tukihenkilöistä (tietotekniikka), lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajista, myyjistä ja yleissihteereistä.

Savonlinnan seudulla löytyy tekijöitä

Savonlinnan seutukunnassa (Heinävesi, Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava,) löytyy hyvin työntekijöitä. Rekrytointivaikeuksia ei ennakoida missään ammatissa. Myös hitsaajien tarvetta selvitettäessä on ilmennyt, että työvoimaa löytyy, kun sitä haetaan. Odotukset työllisyyden paranemiseen myös Savonlinnan seutukunnassa näkyvät siinä, että kun vuoden 2016 helmikuun ammattibarometrissa oli lähes 60 työvoiman ylitarjonta-ammattia Savonlinnan seutukunnassa, niin niiden määrä on pudonnut lähes puoleen.

Lisätietoja:

ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh 0295 024 165


Oma
asiointi