Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto aloittavat sosiaali-ja terveysalan työvoimatarveselvityksen jotta alan tekijätarve saadaan selville eri puolilla maakuntaa

Etelä-Savossa sosiaali-ja terveysala on merkittävä työllistäjä. Joillakin puolilla Etelä-Savoa alan ammattihenkilöstön rekrytoinnissa on kuitenkin jo jonkin verran vaikeuksia esimerkiksi Pieksämäellä, toteaa palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Vakituiset tehtävät saadaan useimmiten täytetyksi, mutta sijaistyövoiman tarve on ajoittain iso ja sen täyttäminen on erityisen haasteellista. Vaikka työnhakijoita näyttäisi olevan kysyntää vastaavasti, niin rekrytointitilanteissa esim. terveydentila, hankalat työmatkat ja haluttomuus vuorotyöhön ovat monilla hakijoilla esteenä työn vastaanottamiselle Joutsalainen painottaa.

Kiitos kun vastaat, kun työvoima-ja osaamistarveselvityksen tekijä ottaa yhteyttä

Jotta toimialan lyhyen ajan työvoima- ja koulutustarpeet saadaan selvitettyä ja vastattua alan työnantajien tarpeisiin Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimistot käynnistävät asiasta selvityksen kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Ko. organisaatioiden haastattelijat ottavat yhteyttä toimialan kaikkiin suuriin työnantajiin sekä joihinkin pienenpiin toimijoihin. Kun saat puhelun tai sähköpostia selvitykseen liittyen, toivomme että sinulla on aikaa puolisen tuntia vastata kysymyksiin, kertoo Toijonen. Kysymykset koskettavat mm. rekrytointia ja työntekijöiden osaamista lyhyellä aikavälillä.

Sosiaali-ja terveysalalle rekrytoidaan ainakin 4300 henkilöä vuoteen 2024 mennessä

Sosiaalipalveluissa työvoimatarve tulee jatkossa pysymään suurena ja eläkepoistuman korvausrekrytointeja on arvioitu tarvittavan Etelä-Savossa vuoteen 2019 mennessä noin 1 300 ja vuoteen 2024 mennessä noin 1 100 työntekijää lisää. Työvoimatarpeen määrällinen, ainakin lievä kasvu, edellyttää tätäkin suurempaa uusien työntekijöiden määrää, kertoo Merja Toijonen.

Lisäksi laskelmien mukaan terveyspalvelujen työvoimapoistuma on vuoteen 2024 mennessä yhteensä noin 1 900. Tämän poistuman korvaustarvetta on tässä vaiheessa vaikeampi ennakoida, koska erikoissairaanhoidon tuotantorakenteen ratkaisut vaikuttavat tähän enemmän. Työvoimatarpeesta iso osa täytetään suoraan oppilaitoksista valmistuneilla painottaa Toijonen. Vaikka alan ammattilaisista osa ei koskaan olisi TE-toimiston asiakkaina, esim. vuoden 2017 alkupuolella valmistuneista noin 200 lähihoitajasta vain alle puolet on tarvinnut TE-toimiston palveluja, haluamme selvittää toimialan työvoima-ja osaamistarvetta palvellaksemme työnhakijoita ja työnantajia paremmin, korostaa Joutsalainen.

Lisätietoja:

palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto puh 029 504 4054

ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus puh 029 502 4165


Oma
asiointi