Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon TE-toimiston toiminta v. 2016: Työpaikkojen määrä kasvoi ja työttömyys aleni

Vuonna 2016 Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettujen työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Työnvälityksellä ja työllisyyden hoidon toimilla pystyttiin myös vaikuttavaan työttömyyden alenemiseen maakunnassa. ─ Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi vihdoin laskuun, kertoo Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen.

Lähes 15 000 avointa työpaikkaa ja 6 500 työantajakontaktia

Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettiin vuonna 2016 lähes 15 000 avointa työpaikkaa, mikä on noin 30 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2016 avoimeksi tulleista uusista työpaikoista 79 % oli yrityksissä. 15 000 uudesta avoimesta työpaikasta kiinteäpalkkaisia työpaikkoja on 13 500, yrittäjäpaikkoja reilut 200 ja provisiopalkkaisia työpaikkoja 1 300.

Työnantajakontakteja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoilla oli vuoden mittaan noin 6 500, joista noin puolet liittyi suoraan työvoiman rekrytointiin. Työnantajakäyntejä tehtiin yli 400.

Työllisyyden hoitoon käytettiin 17,2 miljoonaa euroa

Työllisyyden hoitoon käytettiin Etelä-Savossa vuonna 2016 yhteensä 17,2 milj. euroa. Tästä 5,2 milj. euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, 10 milj. euroa palkkatukiin ja starttirahoihin ja noin 2 milj. euroa valmennus- ja arviointipalveluihin. Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin ESR-hankkeissa koulutuksen ja palkkatuen avulla noin 1,5 milj. eurolla.

4000 eteläsavolaista kouluttautui TE-toimiston myötävaikutuksella

Lähes 3 000 työnhakija-asiakasta kouluttautui TE-toimiston tuella. Työvoimakoulutuksen aloittaneita oli noin 1 900, eniten rakennusalalla, metallialalla, myyntityössä sekä yrittäjäkoulutuksessa. Koulutustarjonta vastasi hyvin työmarkkinoiden vilkastumiseen, koska näillä aloilla myös työttömien määrä on alentunut eniten. Työvoimakoulutuksen lisäksi noin 1 000 Etelä-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakasta aloitti omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella.

Työttömyys aleni vuoden 2016 aikana tuhannella henkilöllä

Työttömien määrä aleni Etelä-Savossa selvästi vuoden 2016 aikana. Joulukuun lopussa työttömiä oli 9 800 eli yli tuhat vähemmän kuin vuotta aiemmin. Noin 80 % työttömyyden vähenemisestä kohdistui miesvaltaisille aloille: rakentamiseen, kuljetukseen ja erityisesti metalli- ja puunjalostusteollisuuteen.

Vuoden 2016 lopussa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 1 450, mikä on 142 henkilöä eli 9 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömänä 250 ihmistä edellisvuotta vähemmän

Myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyi vihdoin laskuun, se aleni Etelä-Savossa vuodentakaisesta 8 %. Vuoden 2016 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 2 834, kun määrä vuotta aiemmin oli 3 087. Ammattiryhmittäin tarkastellen pitkäaikaistyöttömyys aleni Etelä-Savossa vuodentakaisesta eniten teknisessä erityisasiantuntijatyössä, rakennus- korjaus- ja valmistustehtävissä sekä metsätyössä, kaikissa yli 10 %. Ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 11 %.

Lisätietoja johtaja Sirkka Rytkönen puh 0295 044 123 Etelä-Savon TE-toimisto


Oma
asiointi