Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon TE-toimiston toiminta v. 2018: Työttömyys aleni edelleen selvästi

Vuonna 2018 Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettujen työpaikkojen määrä nousi edellisvuodesta selvästi eli noin 1 100:lla. Selvimmin työpaikkalisäyksessä näkyy teollisen työn, rakentamisen ja kuljetusalan elpyminen. Työvoiman saantivaikeudet ovat lisääntyneet selvästi edellisvuodesta 

Työnvälityksellä ja työllisyyden hoidon toimilla pystyttiin vaikuttavaan työttömyyden alenemiseen maakunnassa.  Myös yli vuoden venyneiden työttömyysjaksojen määrä laski vuoden 2018 aikana 22 %. 

14 000 avointa työpaikkaa ja lähes 4 000 työnantajakontaktia 

Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettiin vuonna 2018 noin 14 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 16 % enemmän kuin edellisvuonna. Esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyön sekä prosessi- ja kuljetustyön työpaikkoja oli työnvälityksessä 45 % edellisvuotta enemmän. Vuonna 2017 avoimeksi tulleista uusista työpaikoista 74 % oli yrityksissä. Uusista avoimista työpaikoista 12 700 oli kiinteäpalkkaisia työpaikkoja, yrittäjäpaikkoja oli noin 300 ja provisiopalkkaisia työpaikkoja oli reilut 900. 

Työnantajakontakteja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoilla oli vuoden mittaan noin 4 000, joista yli puolet liittyi suoraan työvoiman rekrytointiin. Työnantajakäyntejä tehtiin noin 250. 

Työllisyyden hoitoon käytettiin 15 miljoonaa euroa 

Työllisyyden hoitoon käytettiin Etelä-Savossa vuonna 2018 edellisvuoden tavoin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tästä 3,4 miljoonaa euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, noin 9,2 miljoonaa euroa palkkatukiin ja starttirahoihin ja noin 1,4 miljoonaa euroa valmennus- ja arviointipalveluihin. Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin ESR-hankkeissa palkkatuella lähes 0,5 miljoonalla eurolla. 

Palkkatukijaksoja alkoi vuoden 2018 aikana noin 1 500, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Starttirahalla yritystoiminnan aloitti 134 henkilöä eli selvästi edellisvuotta vähemmän 

Vuonna 2018 on asiakkailla ollut mahdollisuus neljän kuukauden ajaksi yrittäjyyskokeiluun. Tätä mahdollisuutta hyödynsi vuoden mittaan lähes 100 asiakasta. Päätoimiseksi yrittäjyys on muuttunut lyhyellä aikavälillä vain muutamilla heistä.  

2 800 eteläsavolaista kouluttautui TE-toimiston myötävaikutuksella 

Yli 2 800 työnhakija-asiakasta kouluttautui TE-toimiston tuella. Työvoimakoulutuksen aloittaneita oli noin 1 400. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa painottuivat rakennusala, metalliala, myyntityö sekä yrittäjyys. Maahanmuuttajakoulutuksissa opiskelijoita oli vähemmän kuin edellisvuonna. Koulutustarjonnalla on pyritty vastaamaan erityisesti tuotannollisten alojen työmarkkinoiden vilkastumiseen. Työvoimakoulutuksen lisäksi noin 1 400 Etelä-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakasta aloitti vuoden 2018 aikana omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella. Kaikkiaan koulutuksen aloittaneita oli noin 500 vähemmän kuin edellisvuonna. 

Työnhakuvalmennuksiin osallistuvien määrä kasvoi edellisvuodesta yli 50 prosenttia. Suurelta osin aktiivimallin vaikutuksesta yli 35-vuotiaiden osallistujien määrä lähes kolminkertaistui.   

Työttömien määrä väheni vuodessa yli tuhannella henkilöllä 

Työttömien määrä aleni edelleen Etelä-Savossa selvästi vuoden 2018 aikana. Joulukuun lopussa työttömiä oli 7 090 eli yli 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyys aleni vuonna 2018 hieman miehiä enemmän. Vuoden 2018 lopussa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 962, mikä on 201 henkilöä eli 17 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Pitkäaikaistyöttömiä noin 600 vuodentakaista vähemmän 

Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi laskuaan, se aleni Etelä-Savossa vuodentakaisesta 27 %. Vuoden 2018 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 1 598, kun määrä vuotta aiemmin oli 2 190. Edellisvuoteen verrattuna naisten yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys aleni selvästi miehiä enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys aleni kaikissa pääammattiryhmissä selvästi. Ilman ammattia olevien pitkäaikaistyöttömien tilanne oli selvästi heikoin.

 

Lisätietoja:

Sirkka Rytkönen, johtaja, puh 0295 044 123 Etelä-Savon TE-toimisto


Oma
asiointi