Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Etelä-Savon TE-toimiston toiminta vuonna 2017 Työttömyys aleni selvästi

Työnvälityksellä ja työllisyyden hoidon toimilla pystyttiin vaikuttamaan työttömyyden alenemiseen Etelä-Savon maakunnassa. Pitkäaikaistyöttömyyskin aleni vuoden 2017 aikana 15 %, kertoo Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen.

Lähes 12 600 avointa työpaikkaa ja lähes 4 400 työnantajakontaktia

Etelä-Savon TE-toimistoon ilmoitettiin vuonna 2017 noin 12 600 avointa työpaikkaa, mikä on 16 % vähemmän kuin edellisvuonna. Alenema edellisvuodesta koostuu lähes yksinomaan myyntityön työpaikoista, joista pääosa oli puhelinmyyjän työpaikkoja. Myös myyjän työpaikkoja oli työnvälityksessä noin 400 vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 avoimeksi tulleista uusista työpaikoista 74 % oli yrityksissä. 12 600:sta uudesta, avoimesta työpaikasta kiinteäpalkkaisia työpaikkoja oli 11 100, yrittäjäpaikkoja 240 ja provisiopalkkaisia työpaikkoja reilut 1 200.

Työnantajakontakteja Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoilla oli vuoden mittaan noin 4 400, joista noin puolet liittyi suoraan työvoiman rekrytointiin. Työnantajakäyntejä tehtiin lähes 400.

Työllisyyden hoitoon käytettiin runsaat 15 miljoonaa euroa

Työllisyyden hoitoon käytettiin Etelä-Savossa vuonna 2017 yhteensä hieman yli 15 miljoonaa euroa. Tästä 5,1 miljoonaa euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, vajaa 9 miljoonaa euroa palkkatukiin ja starttirahoihin, vajaa 1 miljoonaa euroa valmennus- ja arviointipalveluihin. Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin koulutuksella ja palkkatuella ESR-hankkeissa noin 1,2 miljoonalla eurolla.

4000 eteläsavolaista kouluttautui TE-toimiston myötävaikutuksella

Noin 3 300 työnhakija-asiakasta kouluttautui TE-toimiston tuella. Työvoimakoulutuksen aloittaneita oli noin 1 800. Eniten koulutuksen aloittaneita oli maahanmuuttajakoulutuksissa. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa painottuivat rakennusala, metalliala, myyntityö sekä yrittäjyys. Koulutustarjonta tuotannollisille aloille on vastannut hyvin työmarkkinoiden vilkastumiseen, koska näillä aloilla myös työttömien määrä on alentunut eniten. Työvoimakoulutuksen lisäksi noin 1 600 Etelä-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakasta aloitti vuoden 2017 aikana omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella.

Työttömyys aleni vuoden 2017 aikana 1 700 henkilöllä

Työttömien määrä aleni Etelä-Savossa selvästi vuoden 2017 aikana. Joulukuun lopussa työttömiä oli 8 151 eli lähes 1 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suuri osa työttömyyden vähenemisestä kohdistui edelleen miesvaltaisille aloille: rakentamiseen, kuljetukseen sekä erityisesti metalli- ja puunjalostusteollisuuteen.

Vuoden 2017 lopussa nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 1 161, mikä on 286 henkilöä eli 20 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä yli 600 vuodentakaista vähemmän

Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi laskuaan. Se aleni Etelä-Savossa vuodentakaisesta 15 %. Vuoden 2017 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 2190, kun määrä vuotta aiemmin oli 2 834. Pitkäaikaistyöttömyys väheni eniten rakennustyöntekijöillä, siivoojilla ja lähihoitajilla.

Lisätietoja johtaja Sirkka Rytkönen puh 0295 044 123 Etelä-Savon TE-toimisto


Oma
asiointi