Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

ICT-alan osaajapulaa voidaan ratkoa laajentamalla työnhakijoiden osaamista

Työnantajien mukaan alan työnhakijoiden työllistymistä parantaisi lyhytkestoinen ja käytännönläheinen uudelleenkoulutus liittyen ohjelmisto-osaamiseen, algoritmeihin ja myyntitaitoihin.

Pohjois-Pohjanmaalla on 1500 ICT-alan työtöntä työnhakijaa. Toisaalta työnantajat tuovat esille rekrytointiongelmia. Yritysten työvoimatarve ja alan työnhakijoiden osaaminen eivät kohtaa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto selvitti ICT-alan kohtaanto-ongelmaa työnhakijoille ja työnantajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi 27 työnantajaa ja 250 työnhakijaa. Kyselyyn vastanneista työnantajista lähes puolet koki, että alan työnhakijoiden taidot eivät vastaa yrityksen tarvitsemaa osaamista. Uudelleenkoulutusta toivotaan ohjelmisto-osaamisen lisäksi esimerkiksi algoritmien kehitykseen ja optimointiin sekä myyntitaitojen hiomiseen.

− Työnhakijoiden osaaminen ei välttämättä ole riittävää verrattuna projekteissa tai työtehtävissä vaadittavaan osaamistasoon. Tähän "laastarina" voisivat toimia kohdennetut lyhytkoulutukset, kertoo kyselyn toteuttanut asiantuntija Hannele Mesilaakso-Aartola Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta.

Myös työnhakijat tunnistavat osaamisvajeen: 36 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, ettei heidän nykyinen osaaminen vastaa alan vaatimuksia. Kuitenkin ohjelmistoalan koulutus oli lähes kaikilla vastaajista. Kyselyyn vastanneista työnhakijoista 57 prosentilla on yli kahdeksan vuoden työkokemus alalta ja heidän tietotaitonsa liittyy ohjelmistoihin.

Kyselyyn vastanneet työnantajat kokivat, että uudelleenkoulutukset tulisi toteuttaa yhdessä teollisuuden kanssa ja he arvioivat, että lisäkoulutusten optimaalinen pituus olisi 3-5 kuukautta. Koulutuksessa tulisi painottua työssäoppiminen. Sitä tukemaan tarvitaan vastaajien mielestä tiiviitä ja henkilökohtaistettuja teoriajaksoja. Työnantajat ovat myös kiinnostuneita ottamaan opiskelijoita työssäoppimisjaksolle.

Työnantajat toivoivat, että alan yleistä koulutusta kehitettäisiin siten, että opetuksessa vahvistettaisiin opiskelijoiden matemaattisia taitoja ja algoritmiosaamista sekä lisättäisiin käytännön ohjelmointiopetusta. Työnantajista 42 prosenttia koki, ettei alan nykyinen koulutus vastaa heidän tarpeita.

Työnantajat hyödyntävät useita rektytointikanavia

Pohjois-Pohjanmaalla ICT-osaajien tarve on kasvanut nopeasti: avointen tehtävien määrä on noussut ja avoinna on noin sata työpaikkaa päivässä. Lisäksi alan piilotyöpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi.

Kyselyn työnantajat ilmoittivat rekrytoivansa 170 ohjelmisto-osaajaa tulevan vuoden aikana. Backend ja frontend -kehittäjien tarve on lähes samalla tasolla.

Yritysten pääasiallisina rekrytointikanavina käytetään yrityksen nykyisten työntekijöiden suosituksia, TE-toimiston työpaikkapalveluja sekä sosiaalista mediaa. Työnantajat ovat myös kiinnostuneita rekrytoimaan työntekijöitä ulkomailta sekä TE-toimiston työntekijäehdokkaiden esittelystä ja niin sanotusta hiljaisesta hausta.

Kyselyyn osallistui 250 työnhakijaa sekä 27 työnantajaa. Vastanneet työnantajat ovat pääasiassa 11–50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Saatuja tuloksia hyödynnetään TE-palvelujen koulutushankinnoissa ja palveluiden suunnittelussa.

Lisätiedot:
asiantuntija Hannele Mesilaakso-Aartola, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056734


Oma
asiointi