Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Alla infopaketti erilaisista vaihtoehdoista, jos vielä olet ilman opiskelupaikkaa.

Peruskoulun ja lukion suorittaneet, joilla ei ole ammatillista koulutusta saavat tietoa ja voivat hakeutua koulutuksiin osoitteesta: www.opintopolku.fi

Sivustolta löytyy oppilaitosten omia kesän 2017 erillishakuja. Kannattaa myös käydä oppilaitosten omilla sivuilla, koska oppilaitokset voivat tarjota suoraan erillishaun kautta elokuussa alkaviin koulutuksiin.  Esim. www.sedu.fi , www.vamia.fi , www.jamin.fi , www.saiedu.fi

Kannattaa katsoa myös kansanopistojen tarjontaa; www.kansanopistot.fi

Myös ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opintoihin erillishakujen kautta tai suoraan oppilaitosten www-sivujen kautta.

VALMA

Valma tarkoittaa ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, joka koostuu 30 – 60 osaamispisteestä. Hakuaika Valmaan on 23.5. - 25.7.2017. Haku www.opintopolku.fi

LISÄHAKUJA

Haku www.opintopolku.fi

Korkeakoulujen (amk) lisähaku 3.7. - 30.8.2017. Koulutus alkaa syyskuussa 2018.

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vapaaksi jääneille opiskelupaikoille lisähaku alkaa 16.6.2017.

Erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen lisähaku alkaa 16.6.2017.

Perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen lisähaku alkaa 31.7.2017.

AVOIN KORKEAKOULU

Avoimen korkeakoulun opintotarjonta löytyy Opintopolusta "HAE"-toiminnolla ja rajaamalla vaihtoehdoiksi joko yliopisto-opinnot, avoin yliopisto, ammattikorkeakoulu tai avoin ammattikorkeakoulu.

Opintopolusta löytyy yksittäiset kurssit tai n. väylä-/polkuopinnot. www.opintopolku.fi

TUTKINTOON JOHTAVA KORKEAKOULU

Yhteishaku ajalla 6. - 20.9.2017, koulutus alkaa tammikuussa 2018.

Lisätiedot ja hakeutuminen www.opintopolku.fi

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla AMK-koulutuksia ja yliopistokoulutuksia.

 

Kaikki englanninkielinen korkeakoulutarjonta löytyy vaihtamalla Opintopolussa etusivun yläosasta kieleksi "In English", jolloin osoite on www.studyinfo.fi.

Englanninkielistä korkeakouluopetusta on tarjolla sekä valtakunnallisessa yhteishaussa 6. - 20.9.2017 että yhteishaun ulkopuolella erillishaussa syksyllä 2017. Koulutustarjonta ja hakeutuminen: www.studyinfo.fi   

TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Omaehtoisessa aikuiskoulutuksessa voi hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin tai erikoisammattitutkintoihin. Lisätiedot ja haku www.opintopolku.fi Lisäksi oppilaitosten omilta sivuilta voi hakeutua suoraan oppilaitoksen tarjoamiin koulutuksiin.

Työttömänä työnhakijana sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin. Katso lisää, siitä kuinka toimit, jos olet ajatellut opiskelua työttömänä ollessa.  

>> Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

 


Oma
asiointi