Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Jatkoa korona-aikojen palvelumuutoksille kuluvan vuoden 2020 loppuun asti

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutokset 26.6.2020, ja ne tulisivat voimaan pääosin 1.7.2020.

Koronaepidemia on ollut erittäin raskas aika myös Etelä-Savossa. Vaikutukset yrityksiin, muihin työnantajiin sekä työntekijöihin ja työhakijoihin ovat olleet suuret. Lainsäädännöllisillä muutoksilla on pystytty auttamaan sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden tilannetta. Myös yrittäjät ovat uutena asiakasryhmänä työttömyysturvan piirissä tänä poikkeuksellisena aikana.  Nyt hyväksytyt lakimuutokset jatkavat näitä tarpeellisia joustoja vuoden 2020 loppuun saakka, toteaa johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta.

Muutokset ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Niiden taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika viisi päivää, voimassa vuoden 2020 loppuun asti

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin tehtiin 1.4.2020 alkaen muutoksia, joiden voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Tarkoituksena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaepidemian aiheuttamiin muutoksiin työvoiman tarpeessa.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Väliaikaiset muutokset koskevat yksityistä sektoria.

Lomautettujen ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan, voimassa vuoden 2020 loppuun asti

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen tavoitteena on ollut turvata lomautettujen toimeentuloa ja sujuvoittaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä TE-toimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on ollut turvata yrittäjien toimeentulo.

Työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten, jotka koskevat lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen, voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti.

Työnhakijan haastattelut joustavilla tavoilla ja työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun tukemista jatketaan, jos opinnot viivästyvät koronapandemian takia.

TE-toimistot ovat voineet järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin toukokuun alusta lukien.  TE-toimistojen resursseja on kohdistettu työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti, mutta haastatteluja kuitenkin lisätään työnhakijoiden palvelutarpeen mukaisesti.

Lisäksi työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan tietyin edellytyksin jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia.


Oma
asiointi