Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Jo 200 vastavalmistunutta on lähtenyt Uralle!

Uralle!-palvelun on työllistymisensä tueksi valinnut jo kaksisataa alle 30-vuotiasta työnhakijaa Pohjois-Pohjanmaalla. Vastavalmistuneet kokevat hyötyvänsä eniten saamastaan ohjauksesta liittyen piilotyöpaikkojen hakemiseen sekä kannustuksesta.

Uralle! on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tarjoama uudenlainen palvelu, jossa vastavalmistunut ei jää uratavoitteensa kanssa yksin: hän saa yksilöllistä ja henkilökohtaista työnhaun sparrausta ja ohjausta asiantuntijalta, mutta myös esimerkiksi vertaistukea muilta nuorilta työnhakijoilta. 

– Nuoren työllistymisellä mahdollisimman pian ammattiin valmistumisen jälkeen on tärkeä merkitys nuoren itsetuntoa ja ammatillista osaamista vahvistavana tekijänä. On myös tilastollisesti osoitettu, että työllistyminen on silloin todennäköisempää. Yli kolmen kuukauden työnhaku pitkittää todennäköisesti työttömyyttä, kertoo TE-toimiston palveluesimies Sanna Rautio-Väliheikki.

Uralle!-palvelun on työllistymisensä tueksi valinnut jo kaksisataa alle 30-vuotiasta työnhakijaa Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelun toteuttavat Arffman Consulting, Valmennuskeskus Public ja VMP Varamiespalvelu, mistä asiakas valitsee itselleen yhden palveluntuottajan.

Myös palvelun sisältö määräytyy pitkälti työnhakijan tarpeiden mukaan. Osa tarvitsee neuvoja hyvän CV:n tekoon, osa motivaatiobuustia ja toiset taas työhaastattelutilanteiden konkreettista harjoittelua.

Asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan hyödyllisemmäksi vastavalmistuneet kokevat saamansa ohjauksen liittyen piilotyöpaikkojen hakemiseen sekä motivoinnin ja kannustamisen.

– Kiitos neuvoista ja tsemppauksesta. Niistä oli todella paljon hyötyä, kertoo palvelusta työllistynyt työnhakija.

 – Uralle!-palvelusta sain hyviä vinkkejä työnhakuun ja CV:n tekoon. Oli myös hyvä, että joku tsemppasi, kun välillä näytti, ettei työnhausta tule mitään, kertoo toinen asiakas.

Kiinnostuneimpia Uralle!-palvelusta ovat olleet toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Heidän osuus asiakkaista on 65 prosenttia. Palvelu tukee kuitenkin kaikkien ammattiin valmistuneiden työllistymistä. Ilmoittautuneista 13 prosenttia on suorittanut yliopistotutkinnon ja 22 prosenttia on ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.

Ohjausta on saatavissa myös sähköisten työkalujen ja alustojen kautta, joten palveluun voi tulla mukaan paikkakunnasta riippumatta. Tähän mennessä oululaisten osuus on yli 70 prosenttia.

Uralle!-palvelupilotti kestää vuoden loppuun asti. Viimeisen vuoden aikana ammattiin tai korkeakoulusta valmistuneet työnhakijat voivat ilmoittautua palveluun osoitteessa toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/uralle. TE-toimiston asiantuntija on yhteydessä asiakkaaseen ilmoittautumisen jälkeen.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 596
Palveluesimies Sanna Rautio-Väliheikki, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 245
Toimitusjohtaja Jouni Lukkarinen, Arffman Consulting Oy p. 044 725 9320
Toimitusjohtaja Marko Perander, VMP Varamiespalvelu Oy, p. 040 555 8591
Varatoimitusjohtaja Antti Kasanen, Valmennuskeskus Public, p. 040 580 1680

toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/uralle


Oma
asiointi