« Takaisin

Joka kolmannella toimipaikalla rekrytointiongelmia vuonna 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa raportissa "Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017" todetaan, että työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia koki viime vuonna noin 37 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista.

Eniten rekrytointiongelmia ilmeni terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, majoitus- ja ravitsemusalalla, rakennusalalla sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Sen sijaan muiden palveluiden toimialalla sekä julkisten palveluiden ja koulutuksen alalla rekrytointiongelmat olivat huomattavasti vähäisempiä.

Työvoiman saatavuusongelman keskeisiksi syiksi raportissa nähtiin osaamiseen liittyvät syyt, jotka olivat ylivoimaisesti useimmin mainittuja syitä kaikilla työnantajasektoreilla. Myös työpaikkaan liittyvät syyt (vuorotyö tai muuten epäsopivat työajat, työmatka/toimipaikan sijainti sekä palkkaus) nousivat esiin saatavuusongelman aiheuttajana.

Yksityisen sektorin rekrytoinneista yli puolet johtuivat uuden työpaikan syntymisestä. Kuntasektorilla yli puolet työvoiman hankinnasta oli poistuman korvaamista. Valtiolla uusien työpaikkojen osuus rekrytoinneista kasvoi verrattuna edellisvuoden lukuihin. 

Käytetyimmät työvoiman hankintakeinot vuonna 2017 olivat edellisen vuoden tapaan ilmoitus omalle henkilökunnalle sekä yhteydenotot entisiin työntekijöihin. TE-toimiston palveluita hyödynsi 46 % rekrytoineista toimipaikoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön "Työvoiman hankinta toimipaikoissa vuonna 2017" -raportti pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain tuottamiin työnantajahaastatteluihin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö


Oma
asiointi