Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Keskeiset lakiesityksemme lausunnolla 16.6. mennessä

Parhaillaan on käynnissä lausuntoaika keskeisistä toimintamme lakiesityksistä. Alla olevat tiedot löytyvät Temin verkkosivuilta, ajankohtaista, tarjous-ja lausuntopyynnöt.

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laiksi yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Esityksissä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta, laki yksityisistä rekrytointipalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Esitykset liittyvät valmisteilla olevaan kasvupalvelu-uudistukseen. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014l), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2013), sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) ja kotoutumisen edistämisestä annettu laki (1386/2010) ehdotetaan kumottaviksi.

Lausuntoaika päättyy 16.6.2017 klo 16.15.

Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: http://tem.fi/maakuntauudistus

Lisätietoja:

- Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, työttömyysturvaa koskevat muutokset, kumottavista laeista laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja laki sosiaalisista yrityksistä: hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen(at)tem.fi tai 0295047076)

- Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta, kumottavista laeista laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi: neuvotteleva virkamies Mikko Ojala (mikko.ojala(at)tem.fi tai 029 50 63506)

- Laki kotoutumisen edistämisestä: maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen (sonja.hamalainen(at)tem.fi  tai 029 50 47112)

- Lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat: suunnittelija Päivi Kärhä (paivi.karha(at)tem.fi).

Liitteet:

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntökysely (linkki Questback-kyselyyn)

Lausuntopyyntökysely PDF-tiedostona

Lausuntopyyntökysely word-tiedostona

HE-luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE-luonnos: Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä

 

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta työttömyysturvalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys koskee työnhakijan yritystoiminnan ja opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta sekä liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiä.

Mahdollinen lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.6.2017 sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)tem.fi

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen(at)tem.fi tai 0295047076) 4.6.2017 asti ja sen jälkeen vanhempi hallitussihteeri Timo Meling (timo.meling(at)tem.fi tai 0295049084).

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi


Oma
asiointi