Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Koulutusta sinulle, joka haluat sisältömarkkinoinnin osaajaksi

Haluatko kasvaa sisältömarkkinoinnin osaajaksi?

Mikäli olet työttömyysuhan alainen, työtön, opiskelija tai työssäkäyvä ja kiinnostunut markkinointihenkisen sisällön tuottamisesta verkkoon ja sosiaalisiin medioihin, etsimme SINUA!

Olennaista on, että haluat oppia uutta ja olla edelläkävijöiden joukossa tekemässä muutosta. Valmennus ja sisältömarkkinointi (inbound-markkinointi) työnä sopii hyvin kaikenikäisille.

Haemme 16 henkilöä Savonlinnan alueelta kasvamaan inbound-markkinoinnin osaajaksi.
Hakuaika: 12.5.-5.6.2017
Täytä hakemus osoitteessa dima.xamk.fi , linkki ko. sivulle
Koulutus alkaa syksyllä 2017 ja kestää kokonaisuudessaan 10 kuukautta.
 

Hallitset markkinoinnin perusteet, suhtaudut positiivisesti digitaaliseen markkinointiin ja osaat käyttää sujuvasti sähköisiä työkaluja. Graafinen osaaminen, monipuoliset viestintätaidot sekä kyky tulkita tilastoja ja raportteja luetaan eduksi.

Valitut henkilöt koulutetaan perinpohjaisesti inbound-markkinoinnin toteuttamiseen teorialuennoin ja käytännön työpajoin. Lisäksi valitut henkilöt pääsevät toteuttamaan inbound-markkinointia käytännönläheisesti hankkeessa mukana olevien yritysten avulla.

Hankkeessa toteutettavan koulutuksen avulla tuetaan mm. osaamisen kehittymistä ja työelämävalmiuksien parantumista nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla sekä valituille henkilöille tarjotaan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Koulutus sisältää 4 eri koulutusmodulia, joissa opiskellaan mm. ostajapersoona-analyysin tekemistä, sisältösuunnitelman laatimista, sisällön tuottamista ja sen tuomista ostajapersoonien saataville sekä digitaalisen markkinoinnin kehittämistä analytiikan pohjalta.

Mitä on inbound-markkinointi?

Inbound-markkinointi eli sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin toimintamalli, jossa yritys luo ja jakaa asiakkaalle merkityksellistä sisältöä, jotta saa asiakkaan kiinnostumaan ja aloittamaan vuoropuhelun yrityksen kanssa. Termi inbound viittaa siihen, että asiakas tekee aloitteen.

Xamk Oy:n hallinnoimassa DIMA –digitaalisen inbound –markkinointiosaamisen pilotointihankkeen tavoitteena on kehittää alueen yritysten valmiuksia hyödyntää alueelle vahvistettavaa inbound-markkinointiosaamista sekä lisätä Savonlinnan alueen yritysten digitaalista business-to-business -markkinointiosaamista ja liiketoiminnan kasvua.

DIMA-hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR-rahastosta. Kouluttajaksi on julkisen kilpailutuksen jälkeen valittu Merle Consulting Oy.

Katso lisätietoja hankkeesta.

Yhteystiedot:

Xamk Oy, Pia Jääskeläinen, Projektipäällikkö, digitaalisen markkinoinnin lehtori, pia.m.jaaskelainen@xamk.fi, puh. 040 667 2190

Merle Consulting Oy, Kari Haaja, Partner, kari@merle.fi, puh. 040 503 2195


Oma
asiointi