Lapissa elokuussa 9 070 työtöntä työnhakijaa

Työttömien osuus työvoimasta elokuun lopussa oli Lapissa 11,1 % (koko maa 9,2 %) vaihdellen kunnittain Utsjoen 6,8 %:sta Pelkosenniemen 16,4 %:iin. Työttömiä oli 1 580 vähemmän kuin heinäkuussa ja peräti 1 860 vähemmän kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana. Elokuun työttömyys on alittanut Lapissa 10 000 rajan viimeksi kymmenen vuotta sitten.

Elokuussa TE­-toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi yhteensä 2 270 työpaikkaa, joista 88 %  sijoittui yrityksiin. Matkailun työvoimatarpeet näkyvät vahvasti työvoiman kysynnässä mm. siivoojien, oppaiden sekä ravintola-­ ja suurtaloustyöntekijöiden avoimina työpaikkoina.

Lapin työttömistä yhteensä 2 240 eli joka viides oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden ja heistä 1 170 yli kaksi vuotta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 70 (-3 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja yli 1 030 (-32 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Seuraava työllisyyskatsaus julkaistaan tiistaina 23.10.2018.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Lapin ELY-keskuksen elokuun 2018 työllisyyskatsaus

 


Oma
asiointi