Lapissa helmikuussa 8 990 työtöntä työnhakijaa

Työttömyyden aleneva trendi jatkuu edelleen Lapissa. Helmikuussa 2019 työttömiä oli yhteensä 8 990 eli 250 vähemmän kuin tammikuussa ja peräti 1 260 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2015 helmikuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut lähes 5 000 eli noin 35 %.

Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % kahdeksassa eri Lapin kunnassa. Muoniossa lukema oli 5,3 %, Kittilässä 6,7 %, Sodankylässä 6,9 %, Utsjoella 7,1 % ja Kolarissa 7,5 %. Sekä Tunturi-Lapissa (7,7 %) että Pohjois-Lapissa (7,8 %) päästiin selvästi alle maan keskimääräisen (9,4 %) osuuden. Rovaniemellä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 10,8 %, Kemissä ja Kemijärvellä 14,8 % ja Torniossa 10,9 %. Positiivista on huomata se, että työttömiä oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän kaikissa Lapin seutukunnissa.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli helmikuun lopussa 1 075, mikä on yli 50 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Lapissa puolestaan 3 880, mikä on noin 100 vähemmän kuin tammikuussa ja 850 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys laski eniten 50-54 ja 60-64 -vuotiaiden ikäryhmissä. Lapin työttömistä 1 820 eli joka viides työnhakijoista on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Määrä on kuitenkin laskenut selvästi, sillä pitkäaikaistyöttömiä oli lähes 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyyden pitkittymisen väheneminen näkyy työttömyyden kestojen lyhenemisenä. Helmikuun lopussa työttömänä olleiden työttömyyden kesto oli keskimäärin 39 viikkoa, mikä on yhdeksän viikkoa lyhyempi kuin vuotta aiemmin ja kymmenen viikkoa lyhyempi kuin koko maassa.

Helmikuussa TE-­toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi yli 1 920 työpaikkaa, mikä on 160 (9 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Kaikkiaan Lapissa oli helmikuussa avoinna lähes 4 380 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat). Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista lähes kaksi kolmasosaa (1 230) oli yrityksissä ja 570 kuntasektorilla. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, myyjille, palvelutyöntekijöille (mm. kokit, tarjoilijat, kiinteistöhuolto) ja siivoojille.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ­- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui helmikuun lopussa noin 3 810 lappilaista, mikä on 100 enemmän kuin tammikuussa, mutta 380 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluihin osallistuvista lähes 1 600 oli koulutuksessa, joista yli 950 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja yli 640 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli noin 1 000 henkilöä, joista 595 yksityisellä sektorilla, lähes 400 kuntasektorilla ja vajaa kymmenen valtiolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli helmikuun lopussa noin 540, vuorotteluvapaasijaisena lähes 390, työ­/koulutuskokeilussa yli 200 ja valmennuksessa noin 90 lappilaista.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 037 063

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Tutustu kokonaisuudessaan Lapin työllisyyskatsaukseen


Oma
asiointi