« Takaisin

Lapissa joulukuussa 9 500 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli joulukuun lopulla yhteensä noin 9 500 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli peräti 1 525 (­14 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta työttömyys nousi kausiluontoiseen tapaan liki tuhannella marraskuusta joulukuuhun.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 11,6 % (koko maa 9,7 %). Vähiten työttömiä oli Kittilässä (7,1 %). Kittilän lisäksi koko maan keskimääräinen työttömyysprosentti (9,7 %) alittui Utsjoella, Sodankylässä, Kolarissa ja Inarissa. Rovaniemellä ja Torniossa työttömien osuus työvoimasta oli 11,3 %, Kemijärvellä 14,8 % ja Kemissä 15,1 %.

Vuonna 2018 työttömiä oli Lapissa keskimäärin 9 750 ja työttömien osuus työvoimasta 11,9 %. Huomionarvoista on se, että sekä joulukuun että koko vuoden keskimääräinen työttömien määrä (9 750) ja työttömien osuus työvoimasta ovat olleet viimeksi alempia lähes 30 vuotta sitten.

Naisten työttömyys on kehittynyt myönteisemmin kuin miesten, työttömistä joulukuussa naisia oli 39 % ja miehiä 61 %. Nuoria alle 25-­vuotiaita oli vuoden lopussa työttömänä 1 240, mikä on 210 (20 %) enemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta 130 (­10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50­-vuotiaita työttömiä oli noin 3 990, jossa lisäystä edelliseen kuukauteen on 250 (7 %) ja vähennystä edellisen vuoden joulukuuhun 890 (­18 %). Työttömyys väheni vuodentakaisesta suhteellisesti eniten ikäryhmissä 60-­64 ja 50­-54­-vuotiaat.

Eniten työttömiää oli ammattiryhmissä rakennus­, korjaus­ ja valmistustyöntekijät (2 270) ja palvelu­ ja myyntityöntekijät (1 650). Lapin työttömistä 1 875 (20 %) oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli
vuoden ja heistä lähes joka toinen yli kaksi vuotta. Marraskuuhun verrattaessa pitkäaikaistyöttömien määrässä ei ollut tapahtunut juurikaan muutosta, mutta edellisvuoden joulukuuhun verrattaessa heidän määränsä oli laskenut 1 130 (- 38 %).

Joulukuussa Lapin TE-­toimistoon ilmoitettiin avoimeksi 1 090 työpaikkaa. Kaikkiaan Lapissa oli joulukuussa avoinna 2 740 työpaikkaa. Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista lähes 780 eli 72 % oli
yrityksissä ja yli 250 kuntasektorilla.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ-­ ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui joulukuun lopussa 3 320 lappilaista, mikä on 350 (­9,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluihin osallistuvista lähes 1 360 oli koulutuksessa, joista 870 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja lähes 490 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli yli 1 020 henkilöä, joista lähes 610 yksityisellä sektorilla,
yli 400 kuntasektorilla ja kymmenen valtiolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli joulukuun lopussa yli 410, vuorotteluvapaasijaisena 370, työ­/koulutuskokeilussa lähes 140 ja valmennuksessa yli 20 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2019) julkaistaan tiistaina 26.2.2019.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Lapin ELY-keskuksen työllisyyskatsaus (pdf.)


Oma
asiointi