Lapissa maaliskuussa 8 840 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli maaliskuun lopulla noin 8 840 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli lähes 160 (­2 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja lähes 970 (­10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Torniolaaksoa lukuun ottamatta työttömiä oli kaikissa muissa seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Neljän vuoden takaisesta tilanteesta työttömien määrä on laskenut Lapissa yli 4 600:lla eli peräti 34 %. 

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,9 % ja alitti 10 % joka kolmannessa Lapin kunnassa. Lapissa työttömien osuus työvoimasta alitti koko maan keskimääräisen osuuden Tunturi-Lapissa (7,3 %) ja Pohjois­-Lapissa (8,3 %). Alimmillaan kunnista työttömien osuus oli Muoniossa 5,0 %, Kittilässä 6,3 %, Sodankylässä 6,7 %, Utsjoella 7,3 % ja Kolarissa 7,6 %. Myös Keminmaassa (8,8 %) ja Simossa (9,5 %) päästiin alle 10 %. Rovaniemellä työttömien osuus työvoimasta oli 10,6 %, Kemissä 14,5 %, Kemijärvellä 13,1 % ja Torniossa 10,8 %.

Työttömistä 5 600 oli miehiä ja 3 240 naisia. Nuoria alle 25­-vuotiaita oli maaliskuun lopussa työttömänä 1 020, mikä on lähes 60 (­5 %) vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Yli 50­-vuotiaita työttömiä oli
3 890 eli suunnilleen saman verran kuin kuukautta aiemmin, mutta yli 590 (­13 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Työttömyys vähenikin vuodentakaisesta kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle 20-vuotiaiden ja 40­-44­-vuotiaiden ikäryhmissä. Määrällisesti että suhteellisesti eniten työttömyys väheni ikäryhmissä 60­-64 ja 50­-54­-vuotiaat.

Työttömiä oli edelleen eniten ammattiryhmissä rakennus­, korjaus­ ja valmistustyöntekijät (2 215), vaikka kyseisessä ammattiryhmässä työttömyys laski määrällisesti eniten (­320). Suhteellisesti eniten työttömyys väheni asiantuntijoiden pääammattiryhmässä. Lapin työttömistä 1 770 eli joka viides on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus työttömistä on kuitenkin laskenut selvästi. Pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuussa lähes 880 (­33 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuussa TE-­toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi lähes 1 770 työpaikkaa. Kaikkiaan Lapissa oli maaliskuussa avoinna 4 525 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat). Avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista lähes 75% (1 290) oli yrityksissä ja joka viides (350) kuntasektorilla. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, myyjille, rakennustyöntekijöille, kone­- ja sähköasentajille ja korjaajille, palvelutyöntekijöille ja kuljetustyöntekijöille.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ­- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui maaliskuun lopussa runsas 3 920 lappilaista. Palveluihin osallistuvista 1 670 oli koulutuksessa, joista yli 970 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja yli 690 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli 985 henkilöä, joista 585 yksityisellä sektorilla, lähes 390 kuntasektorilla ja reilu kymmenen valtiolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli maaliskuun lopussa 555, vuorotteluvapaan sijaisena yli 400, työ-/koulutuskokeilussa lähes 200 ja valmennuksessa lähes 120 lappilaista.

Seuraava työllisyyskatsaus (huhtikuu 2019) julkaistaan 23.5.2019.

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 037 063

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Lapin työllisyyskatsaus 3/2019 kokonaisuudessaan


Oma
asiointi