Lapissa marraskuussa 8 540 työtöntä työnhakijaa

Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyyden laskeva trendi jatkuu edelleen Lapissa. Lokakuuhun verrattuna työttömyys laski noin 500 ja viime vuoden marraskuuhun nähden 1 600 henkilöllä. Edellisen kerran marraskuun työttömien määrä on ollut alempi vuonna 1989.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,4 % (koko maa 8,7 %) vaihdellen kunnittain Sodankylän 6,7 %:sta Pelkosenniemen 15,9 %:iin. Rovaniemellä työttömien osuus työvoimasta oli 9,9 %, Kemissä 13,6 %, Kemijärvellä 12,6 % ja Torniossa 9,3 %. Työttömyys on vähentynyt kaikissa seutukunnissa vuodentakaisesta. Työttömyys on laskenut voimakkaimmin Pohjois-­Lapissa (­22 %) ja vähiten Rovaniemen seutukunnassa (­12 %).

Työttömistä 5 100 (60 %) oli miehiä ja 3 440 (40 %) naisia. Nuoria alle 25­-vuotiaita oli marraskuun lopussa työttömänä 1 030, mikä on 8 % vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja 4,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50­-vuotiaita työttömiä oli 3 745, 19 % vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa.
Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa viisivuotisikäryhmissä. Lapin työttömistä noin 1 880 (22 %) oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden ja joka toinen yli kaksi vuotta.

Työttömyyden väheneminen on kohdistunut laajasti eri pääammattiryhmiin ja eri ammatteihin. Työttömiä oli marraskuun lopussa eniten ammattiryhmissä rakennus­, korjaus-­ ja valmistustyöntekijät (1 880) ja palvelu­- ja myyntityöntekijät (1 620). Näissä ammattiryhmissä työttömyys myös laski määrällisesti eniten vuodentakaiseen verrattuna.

Marraskuussa TE-­toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi noin 1 400 työpaikkaa. Kaikkiaan Lapissa oli marraskuussa avoinna yli 3 480 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat).  Eniten avoimeksi ilmoitettiin paikkoja palvelutyöntekijöille, siivoojille, myyjille sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ-­ ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui marraskuun lopussa yli 4 010 lappilaista. Palveluihin osallistuvista yli 1 630 oli koulutuksessa, joista 930 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja 710 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli yli 1 040 henkilöä, joista 610 yksityisellä sektorilla, 420 kuntasektorilla ja noin kymmenen valtiolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli marraskuun lopussa 580, vuorotteluvapaasijaisena 370, työ- /koulutuskokeilussa 240 ja valmennuksessa lähes 150 lappilaista.

Kokonaisuudessan työllisyyskatsausta voit tarkastella tämän linkin kautta.

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

 


Oma
asiointi