« Takaisin

Lapissa tammikuussa 9 240 työtöntä työnhakijaa

Tammikuun lopussa Lapissa oli työttömiä 9 240, mikä on vähiten tammikuussa sitten vuoden 1990. Työttömiä oli 250 (-2,7 %) vähemmän kuin joulukuussa ja edellisvuoden tammikuuhun verrattuna työttömiä oli noin 1 600 (-14,8 %) vähemmän.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 11,4 % (koko maa 9,6 %) vaihdellen kunnittain Muonion 5,8 %:sta Posion 15,4 %:iin. Eniten työttömyys laski Tunturi- ja Pohjois-Lapissa. Rovaniemellä työttömien osuus työvoimasta oli 11,1 %, Kemissä 14,9 %, Torniossa 11,0 % ja Kemijärvellä 15,3 %. Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % rajan kahdeksassa eri Lapin kunnassa.

Työttömistä 5 725 oli miehiä ja 3 520 naisia. Nuoria alle 25-vuotiaita oli tammikuun lopussa työttömänä yhteensä 1 130, mikä on yli 110 (-9 %) vähemmän kuin joulukuussa ja viime vuoden tammikuussa. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 3 980, suunnilleen saman verran kuin kuukautta aiemmin ja 890 (-18 %) vähemmän verrattaessa vuodentakaiseen tilanteeseen.

Työttömyys laski vuodentakaisesta kaikissa muissa pääammattiryhmissä paitsi ammattiin luokittelemattomien ryhmässä. Työttömiä oli tammikuun lopussa eniten ammattiryhmissä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (2 260) ja palvelu- ja myyntityöntekijät (1 580).

Pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus työttömistä on laskenut selvästi kahden viime vuoden aikana. Lapin työttömistä 1 830 eli joka viides on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömistä lähes puolet on ollut työttömänä yli kaksi vuotta. Pitkäaikaistyöttömiä oli hieman vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja yli 1 130 (-38 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammikuussa Lapin TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi noin 2 320 työpaikkaa, missä on kasvua lähes kolmannes edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Kaikkiaan Lapissa oli tammikuussa avoinna yli 3 870 työpaikkaa (ml. aiempina kuukausina ilmoitetut työpaikat). Työpaikoista yli 1 790 eli 77 % oli yrityksissä ja 240 kuntasektorilla.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui tammikuun lopussa yli 3 710 lappilaista. Palveluihin osallistuvista lähes 1 560 oli koulutuksessa, joista 930 osallistui omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella tai kotoutumistuella ja lähes 630 työvoimakoulutukseen. Työllistettynä oli noin 1 000 henkilöä, joista lähes 600 yksityisellä sektorilla, yli 390 kuntasektorilla ja alle kymmenen valtiolla. Työllistetyistä 220 työskenteli yrityksissä ja lähes 210 yrittäjänä starttirahalla. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli tammikuun lopussa lähes 510, vuorotteluvapaasijaisena 380, työ/koulutuskokeilussa yli 190 ja valmennuksessa 80 lappilaista.

Kokonaisuudessaan Lapin ELY-keskuksen laatimaan työllisyyskatsaukseen voi tutustua tämän linkin kautta. Helmikuun työllisyyskatsaus julkaistaan tiistaina 26.3.2019.

Lapin ELY-keskuksen tiedote

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 037 063


Oma
asiointi