Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Millaiset palvelut työnhakijalle uudessa Etelä-Savon maakunnassa? Ilmoittaudu työpajaan niitä valmistelemaan

Etelä-Savon henkilöasiakkaiden kasvupalvelujen eli työllisyyspalvelujen valmistelussa käynnistetään kaikille avoimet työpajat valmistelun tueksi.

Tässä vaiheessa työpajojen tavoite on saada tietoa eri toimijoilta siitä, mitkä palvelut, toimet ja asiat tukevat asiakkaan työllistymistä. Työpajoissa pohditaan tässä vaiheessa myös sitä, mitä nykyisistä palveluista kannattaa säilyttää ja edelleen kehittää ja mistä palveluista voitaisiin luopua.

Ilmoittaudu työpajaan Webropol-linkin kautta.

Ensimmäinen työpaja on suunniteltu pidettäväksi ti 18.9.2018. Työpajat ovat sisällöiltään samoja eli riittää, että ilmoittaudut yhteen.

Työpajat toteutetaan valmistelun tässä vaiheessa skypellä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan paikkakunnasta, organisaatiosta tms. riippumatta. Työpajoja järjestetään tarvittaessa lisää; jokainen mahtuu siis mukaan. Tervetuloa mukaan valmisteluun.

Jo kesän aikana käynnistyivät asiakaskyselyt, joissa on kartoitettu asiakkaiden näkökulmaa palveluihin.

Työpajat liittyvät sekä koko Etelä-Savon kasvupalvelujen henkilöasiakkaiden palvelujen että Kasvo- kasvupalvelupilotin valmisteluun.

Työpajojen ilmoittautumislinkkiä voi jakaa eteenpäin

https://link.webropolsurveys.com/S/B52A5800B7132BB1

Kasvupalvelu-uudistus

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Se on palvelu-uudistus, jolla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Kasvupalvelu- uudistuksessa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta vahvistetaan. Digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen ovat tärkeimmät keinot parempien palvelujen rakentamisessa.

Kukin maakunta päättää, miten suuri osa kasvupalveluista tuotetaan itse ja miten paljon hyödynnetään järjestöjen ja yritysten palvelutarjontaa. Ja kun maakunnat huolehtivat jatkossa sekä työllisyys- että sosiaali- ja terveyspalveluista, mahdollistaa tämä syvemmän integraation heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palveluissa.

Kasvo-kasvupalvelupilotti

Kasvo- kasvupalvelupilotti: Eteläsavolaisten työllistymistä ja hyvinvointia edistävät uudet monialaiset palvelut; Heikossa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat ja asiakkaat, joilla on riski joutua heikkoon työmarkkina-asemaan. Lisäksi asiakkailla on tarve sosiaali- ja terveydenhuollon (soten) sekä kasvupalvelujen palveluihin.

Pilotin tavoitteena on uusien palveluiden sekä palvelujärjestelmän kehittäminen monitoimijakentässä ottaen huomioon Etelä-Savon omat olosuhteet ja tilanteet. Uudenlaisella tekemisellä ja työtavoilla yhdessä eri toimijoiden kanssa mahdollistetaan asiakkaiden sujuvat palvelupolut. Tavoitteena on, että kaikilla toimijoilla on yhteisenä tavoitteena saada pilotin kohderyhmän asiakkaat suuntautumaan työelämään.

Pilotin tavoitteena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja nopeuttaa oikeaan palveluun pääsyä oikea-aikaisella palveluohjauksella. Asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen siellä, missä hän asioi, on tässä kriittinen piste. Tavoitteena on laaja-alainen, tiivis ja selkeä yhteistyö monitoimijaverkossa, johon kuuluvat sekä kunta, Kela, sote yms. toimijat että yksityiset palvelutuottajat. Uudenlaisia palveluja hankintaan monipuolisesti ja niitä testataan pilotissa. Monikanavaisia palveluja tuotetaan monitoimijaverkossa, hyödyntäen sähköisiä verkostoja ja palveluja. Tärkeää on asiakkaan kuuleminen, hänen kokemuksensa palveluista ja niiden toteutuksesta koko pilotin ajan.

Tervetuloa mukaan!

Johanna Ilmoni, kasvupalvelukoordinaattori, henkilöasiakkaat
p. 0259 044 049 johanna.ilmoni(at)te-toimisto.fi

Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin valmistelija
p. 0295 024 139 maria.laukkanen(at)ely-keskus.fi


Oma
asiointi