Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Ohjaamo - nuorten palvelut yhdeltä luukulta jatkossa koko maakunnan nuorten ulottuville?

Koko maassa nuorten työllisyys on parantunut viimeisen vuoden aikana. Myös Keski-Suomessa alle 30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten työttömyys on laskenut. Tämä positiivinen vire on piristyneiden työmarkkinoiden, mutta myös nuorten parissa toimivien tahojen pitkäjänteisen työn ansiota. Nuorten hyvinvointi, koulutus- ja työurien pidentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä elinikäinen oppiminen ovat paitsi Suomen hallituksen, myös EU:n keskeinen strateginen kohde. Nuorten palveluohjauksen yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen tähdätty Ohjaamotoiminta käynnistyi osana nuorisotakuuta ja vuonna 2015 ensimmäiset Ohjaamot aloittivat työskentelynsä ESR-hankkeina.

Hyvää palautetta saanut Ohjaamotoiminta tavoittaa elämän erilaisissa nivelvaiheissa olevat nuoret. Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu monialainen matalan kynnyksen maksuton palvelu, josta saa yhden luukun periaatteella neuvoa, tietoa ja ohjausta koulutukseen, työllistymiseen, arkeen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ohjaamoissa toimivat kuntien/kaupunkien nuoriso-, sosiaali- ja työllisyyspalvelut, TE-toimisto, Kela, työnantajat sekä kolmas sektori. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 50 Ohjaamoa ja Keski-Suomen alueella toimii Ohjaamo Jyväskylä ESR-hankkeena elokuun 2018 loppuun saakka.

Hallituksen vuoden 2017 puoliväliriihessä päätettiin nuorten syrjäytymistä ehkäisevän ohjelman osana vakiinnuttaa Ohjaamoiden toiminta. Vakiinnuttamisen tavoitteena on lyhentää nuorten palveluprosessien kestoa lisäämällä eri tahojen yhteistyötä sekä jatkaa positiivista työtä nuorten hyväksi. Hallitus on kohdentanut Ohjaamoiden vakiinnuttamiseen rahoitusta, joka on kanavoitu TEM:n kautta henkilöstöresursseihin vuosille 2018–2021. Tällä rahoituksella tammikuussa 2018 Keski-Suomen TE-toimistossa aloitti Ohjaamotoiminnan maakunnallisesta laajentumisesta vastaava koordinaattori sekä kolme TE-toimiston asiantuntijaa. Lisäksi Keski-Suomen TE-toimiston määrärahoilla on palkattu Ohjaamoon kokoaikainen ammatinvalinnanohjauksen psykologi. Keski-Suomeen palkatun henkilöstöresurssin tuella Ohjaamo Jyväskylän toiminta vakiinnutetaan yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ja Ohjaamotoimintaa laajennetaan Keski-Suomen maakunnan alueelle.

Keski-Suomen TE-toimisto on käynnistänyt maakunnallisen Ohjaamotoiminnan laajentumisen suunnittelun lähettämällä kuntiin kyselyn. Kyselyn ohella Keski-Suomen TE-toimisto jalkautuu kevään 2018 aikana kertomaan Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamisesta maakunnan alueelle. Lisätietoja antaa Ohjaamokoordinaattori Emmi Lahti (p. 02965 046 270, emmi.lahti@te-toimisto.fi)

Lisätietoja Ohjaamotoiminnasta ja vakiinnuttamispäätöksestä:

Kohtaamo-hankkeen tiedote Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamispäätöksestä 5.9.2017

TEMatiikkaa-blogin Jari Lindströmin kirjoitus 9.2.2018 Nuorten työllisyystilanteen parantumisesta

Ohjaamo-toiminnasta laadittu kokoomateos Uutta auringon alla? Ohjaamot 2014-2017 (toim. Mirja Määttä) Kohtaamo-hanke (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus.


Oma
asiointi