Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Palkkatuen määrärahat ja niiden kohdentaminen vuonna 2018

Työllistämisen ja yrittäjyyden tukemiseen käytettävissä oleva määräraha riitti vuonna 2017 paremmin kuin aiempina vuosina ja palkkatuella työllistettyjen määrät nousivat Varsinais-Suomessa selvästi kuten muuallakin maassa. Uutta vuonna 2017 oli mahdollisuus työttömyysetuuden valtion osuuden käyttöön TEM:n myöntämän määrärahan lisäksi, mikä oli merkittävä lisäys tukimäärärahoihin.

TEM:n alueelle myöntämä määräraha supistuu vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Mahdollisuus työttömyysetuuden valtion osuuden käyttöön kuitenkin jatkuu vuonna 2018. Varsinais-Suomen TE-toimisto arvioi starttirahan ja palkkatuen myöntämisen olevan mahdollista lähes vuoden 2017 tasolla myös kuluvan vuoden aikana.

Yhdistyksiin ns. 100%:n työllistämiseen TE-toimisto sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 10% edellisvuotta suuremman kiintiön eli vuonna 2018 kiintiö on 250 henkilötyövuotta. Tätä 100%:n tukea yhdistyssektorin palkkatuella syntyviin työsuhteisiin voidaankin myöntää hiukan useammasta henkilöstä kuin viime vuonna.

Pääosin TE-toimisto suuntaa määrärahaa aiempien vuosien tapaan pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn, nuorille (alle 30v.) ja pitkään työttömänä olleille asiakkaille, koska erityisesti he tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymisessä.

Lisätiedot:
Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija (starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746
pasi.ristila@te-toimisto.fi


Oma
asiointi