Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Palkkatukimäärärahoja jäljellä

Palkkatuen käyttö työllistymisen edistämiseksi on yksi Työ- ja Elinkeinotoimistojen palveluista. Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistolla on jäljellä vuoden 2017 palkkatukimäärärahoja vielä n. 1,3 milj. euroa, jotka kohdennetaan ensisijaisesti yksityisen sektorin työllistämiseen.

Palkkatuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta ja on harkinnanvartainen tuki, joka maksetaan työnantajalle. Palkkatuen tarkoituksena on parantaa ammatillista osaamistasi ja edistää siten työllistymistäsi avoimille työmarkkinoille. TE-toimisto arvioi ennen palkkatuen myöntämistä, johtuuko työttömyytesi ammatillisen osaamisen puutteista.

Jos olet ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti alle 12 kuukautta, palkkatuen myöntäminen edellyttää osaamisen puutteiden lisäksi sen, että TE-toimisto arvioi työttömyytesi kestävän muutoin yli 12 kuukautta.

Osaamisen puutteita ei arvioida, jos olet

  • yli 60 vuotta täyttänyt
  • olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 12 kk työttömänä
  • tai, jos vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Palkkatuki on enintään 30, 40 tai 50 % palkkakustannuksista ja kestoltaan enintään 12 kk. Yrityksille tuen määrä on enintään 1 400 € / kk. TE-toimisto etsii asiakkailleen soveltuvia palkkatukipaikkoja, mutta myös sinä itse voit olla tässä aktiivinen ja markkinoida itseään työnantajille palkkatuella, mikäli täytät tuen myöntämisen ehdot. Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta. Työnantajankin on täytettävä erinäisiä ehtoja, mutta TE-toimisto selvittää näiden ehtojen täyttymisen. Työsuhde ei koskaan saa alkaa ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty.

TE-toimisto on tehnyt vuonna 2017 myönteisiä palkkatukipäätöksiä syyskuun loppuun mennessä 1 214. Vuonna 2016 vastaavana aikana palkkatukipäätöksiä oli 1 111 ja koko vuonna 1 400.

Kysy lisätietoja palkkatuesta omalta asiantuntijalta ja työnantajat työnvälitysasiantuntijoilta ja yritysneuvojilta.

Yhteystiedot

Lisätietoa:

Työllisty palkkatukikortilla

Palkkatuki


Oma
asiointi