Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toiminta edesauttoi toiminta-alueensa erinomaista työllisyyskehitystä

Vuoden 2017 aikana työttömien määrä Pohjanmaan TE-toimiston toimialueella pienentyi edellisestä vuodesta jokaisen kuukauden aikana. Työttömien määrä laski keväällä, nousi korkeimmilleen heinäkuussa ja kävi matalimmillaan marraskuussa. Avoimia työpaikkoja oli joka kuukausi enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Työpaikkoja oli avoinna eniten tammi-maaliskuussa. Taloudellisen tilanteen koheneminen on suurin syy tälle positiiviselle kehitykselle, mutta myös aktiivisella työvoimapolitiikalla ja TE-toimiston toiminnalla on oma tärkeä roolinsa. Toiminnalla on voitu turvata osaavan työvoiman saatavuutta, yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisätä työnhakijoiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia. Asiakkaat olivat varsin tyytyväisä TE-toimiston toimintaan, sillä työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 4,2 ja työnhakija-asiakkaiden 4,0 (asteikolla 1-5) Tammikuussa 2018 Pohjanmaan TE-toimiston aktivointiaste oli 37,9 %, joka oli koko maan paras, ja työttömyysaste oli manner-Suomen alhaisin eli 7,5 %.

Pohjanmaan TE-toimistossa oli vuoden 2017 aikana noin 31 500 työnhakija-asiakasta, joista työttömiä työnhakijoita noin 23 200. Työttömyys laski vuoden aikana 20,1 %. Myös pitkäaikaistyöttömyys ja jopa yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kääntyi laskuun viime vuonna. Päättyneiden työttömyysjaksojen kesto oli keskimäärin 22 viikkoa. Työttömyys vähentyi kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Pohjanmaan TE-toimistoon ilmoitettiin viime vuonna noin 20 000 avointa työpaikkaa. Avoimet työpaikat lisääntyivät 12,4 %. Eniten avoimia työpaikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. TE-toimisto teki noin 10 100 työtarjousta avoinna olleisiin työpaikkoihin ja noin 7 200 työnhakijaesittelyä työnantajille. Työnantajakontakteja oli vuoden aikana kaikkiaan noin 22 200.

Palkkatuki ja starttiraha auttoivat 2 400 henkilöä eteenpäin

Palkkatukea myönnettiin 1943 henkilön työllistämiseen. Heistä suurin osa työllistyi yrityksiin. Myönteisiä starttirahapäätöksiä tehtiin yhteensä 439. Suosittuja aloja olivat ravintola-/kahvila-, rakennus- ja kaupan ala. Myös ITC-/pelialalle myönnettiin paljon starttirahoja.

3 200 henkilöä oli koulutuksessa TE-toimiston kautta

1644 henkilöä oli työvoimakoulutuksessa. Eniten opiskelijoita kouluttautui kone- ja metallialalle, ja seuraavaksi eniten osallistui rekrytointikoulutuksiin. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus oli varsin hyvä, sillä noin 64 % koulutuksiin osallistuneista oli töissä kolmen kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä. 1475 henkilöä suoritti omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna.

Valmennuksiin, työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 7 500 työtöntä työnhakijaa

4081 työtöntä työnhakijaa osallistui erilaisiin valmennuksiin. Työkokeilussa oli 1577 henkilöä. Kunnat järjestivät kuntouttavaa työtoimintaa 1903 henkilölle.

Työllisyyden hoitoon käytettiin 27,1 miljoonaa euroa  

Työllisyyden hoitoon käytettiin vuonna 2017 työ- ja elinkeinoministeriön rahaa 21,3 miljoonaa euroa. Tästä 10,5 miljoonaa euroa käytettiin työvoimakoulutukseen, 7,5 miljoonaa euroa palkkatukiin ja starttirahoihin sekä 3,3 miljoonaa euroa valmennus- ja arviointipalveluihin. Palkkatukeen käytettiin lisäksi 5,1 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön määrärahaa.  Lisäksi työllisyyden kehitystä tuettiin ESR-hankkeissa koulutuksen, valmennuksen ja palkkatuen avulla noin 0,7 miljoonalla eurolla.

 


Oma
asiointi