Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä 16 % vähemmän kuin vuosi sitten

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli joulukuun lopussa lomautetut mukaan lukien 23 900 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 13 400 ja naisia 10 500. Työttömien määrä väheni vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 4 600:lla (-16 %). Marraskuusta työttömien määrä sen sijaan oli lisääntynyt lähes 2 100:lla. Tämä on tyypillistä vuosikiertoon liittyvää kausivaihtelua.

Nuorten alle 25-vuotiaiden kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli joulukuun lopussa työttömänä 3 800, mikä on 1 200 (-24 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta nuorten työttömien määrä oli lisääntynyt noin 500:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli noin 7 000, mikä on reilu 1 000 vähemmän (-13 %) kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä noin 4 000 ja naisia 3 000. Pitkäaikaistyöttömien miesten määrä väheni 700:lla ja naisten määrä 400:lla. Marraskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 100 enemmän.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli joulukuun lopussa lähes 1 700 henkilöä, mikä on noin 500 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta lomautettujen määrä lisääntyi noin 600:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli reilu 400 eli 100 vähemmän kuin vuosi sitten. TE-toimistoon tuli yksi ennakkoilmoitus joulukuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista koskien 13 työntekijää Raahen seudulla.

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli noin 9 000, joista lähes puolet oli koulutuksessa olevia. Erilaisilla tukimuodoilla työllistettynä oli 1 800, joista yksityisellä sektorilla työskenteli 68 %. 

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikille ammattialoille
 

Joulukuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 4 700 työpaikkaa, mikä on 700 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin 2 400, mikä on lähes 300 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 400, joista TE-toimiston hakijalla noin 300.  Kuukauden lopussa avoinna oli edelleen 2 500 työpaikkaa.

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikille ammattialoille; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (500) sekä asiantuntijoille (400). Seuraavaksi eniten uusia työpaikkoja tuli tarjolle maa- ja metsätaloustyöntekijöille, muille työntekijöille sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille, kullekin ammattiryhmälle 300 uutta paikkaa. Lisäksi erityisasiantuntijoiden työpaikkoja oli 250 ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden työpaikkoja 200.

Työnhakijoiden oli nousaktivointiaste sut vuodentakaisesta

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia oli noin 9 000, mikä on suunnilleen saman verran (-100) kuin vuosi sitten. Marraskuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä sen sijaan väheni lähes 800:lla. Aktivointiaste oli joulukuun lopussa 27,3 % eli 3,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,8 % työvoimasta.

Eniten osallistujia (4 400) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 900 ja työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle oli yhteensä 1 800 henkilöä. Työllistetyistä 68 % työskenteli yksityisellä sektorilla.  Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 600 ja vuorotteluvapaasijaisina 300 henkilöä.

Työttömien määrä laskenut lähes kaikissa kunnissa
 

Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 11,2 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,8 %. Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta alueen muissa kunnissa paitsi Kärsämäellä ja Merijärvellä. Työttömyysaste oli alle 9 % neljässä kunnassa; Limingassa (8,0 %), Alavieskassa ja Reisjärvellä (8,5 %) sekä Sievissä (8,9 %). Oulussa työttömyysaste oli 14,2 %, mikä on 2,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Eniten työttömiä työnhakijoita oli Vaalassa (työttömyysaste 16,8 %), Pudasjärvellä (16,5 %), Taivalkoskella (15,5 %) ja Iissä (15,1 %).

Katsaus kokonaisuudessaan

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801


Oma
asiointi