Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli helmikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 21 900 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 12 700 ja naisia 9 200. Työttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna 4 800:lla (-18 %). Tammikuusta työttömien määrä väheni 1 200:lla.

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli helmikuun lopussa työttömänä 3 400, mikä on 1 000 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta nuorten työttömien määrä oli vähentynyt 200:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 700, mikä on reilu 1 300 (-17 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 900 ja naisia 2 800. Miesten määrä väheni lähes 800:lla ja naisten määrä noin 550:llä. Tammikuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 250:llä.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli helmikuun lopussa reilu 1 400 henkilöä, mikä on noin 450 vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta lomautettujen määrä väheni lähes 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli noin 450, mikä on noin 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 600 henkilöä, joista noin puolet oli koulutuksessa olevia (omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia sekä työvoima-
koulutuksessa). Erilaisilla tukimuodoilla työllistettynä oli vajaa 1 800, joista yksityisellä sektorilla työskenteli
66 %.

Prosessi- ja kuljetusalan sekä rakennus-, korjaus- ja valmistusalan työntekijöiden kysyntä kasvanut

Helmikuun aikana TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi 3 600 uutta työpaikkaa eli suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna samaan aikaan. Kaikkiaan TE-toimistossa oli avoinna 8 600 työpaikkaa, mikä on lähes 2 200 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kuukauden aikana 1 100, joista 800 TE-toimiston hakijalla.  2 900:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska hakuaika niissä oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi 300 työpaikkaa peruutettiin tai niitä ei pystytty täyttämään. Helmikuun lopussa avoinna oli edelleen 4 300 työpaikkaa.

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikkiin ammattiryhmiin. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja tuli avoimeksi palvelu- ja myyntityöntekijöille (reilu 800), muille työntekijöille (lähes 800), asiantuntijoille (600), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (500), erityisasiantuntijoille (400) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (lähes 400). Vuodentakaiseen verrattuna uusien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistusalalla sekä prosessi- ja kuljetusalalla.

Työnhakijoiden aktivointiaste oli noussut edellisvuodesta

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia (9 600) oli suunnilleen sama määrä (-100) kuin vuosi sitten. Tammikuuhun verrattuna palveluissa oli lähes 400 henkilöä enemmän. Aktivointiaste (30,4 %) oli helmikuun lopussa kuitenkin 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 5 % työvoimasta.

Eniten osallistujia (4 700) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia oli 3 200 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 100 ja lähes 1 800 henkilöä oli työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle. Työllistetyistä 66 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 800 ja vuorotteluvapaasijaisina 200 henkilöä.

Työttömien määrä laskenut kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Helmikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 11,8 %. Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Limingassa (7,3 %), Merijärvellä ja Reisjärvellä (7,8 %), Hailuodossa (7,9 %), Kalajoella (8,0 %), Sievissä (8,6 %) ja Alavieskassa (8,9 %). Oulussa työttömyysaste oli helmikuun lopussa 13,0 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (15,9 %), Taivalkoskella (15,2 %) ja Pudasjärvellä (14,7 %).

Katsaus kokonaisuudessaan

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:

Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801


Oma
asiointi