Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli maaliskuun lopussa lomautetut mukaan lukien 21 000 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 12 200 ja naisia 8 800. Työttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna 5 000:lla (-19 %). Helmikuusta työttömien määrä väheni 1 000:lla.

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä 3 300, mikä on 1 000 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuusta nuorten työttömien määrä oli vähentynyt 100:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 300, mikä on 1 500 (-19 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 700 ja naisia 2 600. Miesten määrä väheni 900:lla ja naisten määrä 600:lla. Helmikuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 300:lla. 

Kokoaikaisesti lomautettuna oli maaliskuun lopussa 1 300 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuun lopun tilanteesta lomautettujen määrä oli vähentynyt 150:llä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli suunnilleen sama määrä (-50) kuin viime vuonna.

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 800 henkilöä, joista lähes puolet oli koulutuksessa olevia (omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia tai työvoimakoulutuksessa).

Prosessi- ja kuljetusalalle on syntynyt eniten uusia työpaikkoja vuoden aikana

Maaliskuun aikana TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi 3 300 uutta työpaikkaa, mikä on 300 vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Kaikkiaan TE-toimistossa oli avoinna 7 600 työpaikkaa, mikä on 400 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kuukauden aikana 500, joista 300 TE-toimiston hakijalla. 3 100:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska hakuaika niissä oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi 200 työpaikkaa peruutettiin tai niitä ei pystytty täyttämään. Maaliskuun lopussa avoinna oli edelleen 4 000 työpaikkaa eli yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Vuodentakaiseen verrattuna suhteellisesti eniten (+55 %) uusia työpaikkoja tuli prosessi- ja kuljetusalalle. Vastaavasti suhteellisesti eniten olivat vähentyneet ammatteihin luokittelemattomien ryhmien, muiden työntekijöiden, asiantuntijoiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden uudet työpaikat.

Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja tuli palvelu- ja myyntityöntekijöille (lähes 900), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä asiantuntijoille (molempiin ammattiryhmiin reilu 500) ja muille työntekijöille (noin 400). Lisäksi prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä erityisasiantuntijoiden ammattiryhmiin tuli molempiin reilu 300 uutta työpaikkaa.

Työnhakijoiden aktivointiaste on noussut edellisvuodesta

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 9 800 henkilöä, mikä on lähes 200 enemmän kuin vuosi sitten. Helmikuuhun verrattuna palveluihin osallistui reilu 200 henkilöä enemmän. Aktivointiaste oli 31,9 % eli 4,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten osallistujia (4 600) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 200 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 400. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 200 ja työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle oli yhteensä 1 800 henkilöä. Työllistetyistä 67 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli reilu 800 ja vuorotteluvapaasijaisina noin 200 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Maaliskuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,0 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 11,2 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta kaikissa alueen kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (7,0 %), Kalajoella (7,2 %), Limingassa (7,4 %) ja Merijärvellä (7,6 %).  Oulussa työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,6 %, mikä on 2,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (15,8 %), Taivalkoskella (14,9 %), Pudasjärvellä (13,8 %) ja Iissä (13,6 %).

Katsaus kokonaisuudessaan >>
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx 
Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä


Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

 

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801

Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2018, tem.fi)

Seuraava tiedote ilmestyy keskiviikkona 23.5.2018.


Oma
asiointi