Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli tammikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 23 100 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 13 200 ja naisia 9 900. Työttömien määrä väheni vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 4 300:lla (-16 %). Joulukuusta työttömien määrä väheni 800:lla.

Nuorten alle 25-vuotiaiden kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli tammikuun lopussa työttömänä 3 600, mikä on 1 000 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta nuorten työttömien määrä oli vähentynyt noin 200:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 900, mikä on reilu 1 200 vähemmän (-15 %) kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 4 000 ja naisia 2 900. Pitkäaikaistyöttömien miesten määrä väheni 760:llä ja naisten määrä 470:llä. Joulukuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 100:lla.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli tammikuun lopussa 1 500 henkilöä, mikä on lähes 400 (-20 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta lomautettujen määrä väheni noin 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli reilu 400 eli 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Tammikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 200, joista lähes puolet oli koulutuksessa olevia (omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia sekä työvoimakoulu- tuksessa). Erilaisilla tukimuodoilla työllistettynä oli vajaa 1 800, joista yksityisellä sektorilla työskenteli 66 %.

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikille ammattialoille

Tammikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 700 työpaikkaa, mikä on 1 500 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja tuli avoimeksi 4 300, mikä on 1 200 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana lähes 500, joista 300 TE-toimiston hakijalla.  Työpaikan avoinna olo päättyi 1 900:n työpaikan osalta, koska hakuaika oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi 200 työpaikkaa peruutettiin tai niitä ei pystytty täyttämään. Kuukauden lopussa avoinna oli edelleen 4 200 työpaikkaa.

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikkiin ammattiryhmiin. Eniten paikkoja tuli palvelu- ja myyntityöntekijöille (1 000) sekä asiantuntijoille (900). Muille työntekijöille tuli 600, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille lähes 600, prosessi- ja kuljetustyöntekijöille reilu 500 sekä erityisasiantuntijoille 500 uutta työpaikkaa.

Työnhakijoiden aktivointiaste oli noussut edellisvuodesta

Tammikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia oli 9 200, mikä on noin 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuuhun verrattuna palveluissa olleiden määrä kasvoi lähes 300:lla.  Aktivointiaste oli tammikuun lopussa 28,5 % eli 2,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 5 % työvoimasta.

Eniten osallistujia (4 500) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 400. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 000 ja yhteensä lähes 1 800 henkilöä oli työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle. Työllistetyistä 66 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 700 ja vuorotteluvapaasijaisina noin 200 henkilöä.

Työttömien määrä laskenut lähes kaikissa kunnissa

Tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,9 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,4 %. Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta Pohjois-Pohjanmaan alueella muissa kunnissa paitsi Merijärvellä, Kärsämäellä, Siikalatvassa ja Lumijoella. Työttömyysaste oli alle 9 % viidessä kunnassa; Reisjärvellä 7,2 %, Limingassa 7,8, %, Sievissä 8,5 %, Kalajoella 8,7 % ja Alavieskassa 8,8 %. Oulussa työttömyysaste oli tammikuun lopussa 13,7 %, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (16,3 %), Pudasjärvellä (15,7 %), Taivalkoskella (15,0 %) ja Iissä (14,3 %).

Katsaus kokonaisuudessaan

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Oma
asiointi