Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tehostaa palkkatuen vaikuttavuutta

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on hankkinut ostopalveluna palkkatukityössä oleville asiakkailleen Takaisin työelämään -valmennuksen, jonka tarkoituksena on tukea valmennukseen osallistuvia palkkatukityön aikaisessa ja jälkeisessä työnhaussa tai ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa.

Takaisin työelämään -valmennusta tarjotaan ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, jotka ovat palkkatukityössä eikä määräaikainen työsuhde johda pidempään työllistymiseen työnantajalla. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä puhelimitse noin 2 kuukautta ennen palkkatukijakson päättymistä ja hänelle tarjotaan mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta työnhakuun.

Valmennuksen aikana osallistujalle laaditaan toteuttamiskelpoinen työnhakusuunnitelma ja ohjataan suunnitelman toteuttamisessa. Asiakas saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea sekä uusia ideoita ja vinkkejä työnhakuun. Valmentaja auttaa asiakasta etsimään ja hakemaan kiinnostavia työpaikkoja sekä laatimaan työnhakuasiakirjat. Lisäksi kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa oma osaaminen ja vahvuudet.

Yhteydenpito asiakkaan ja ohjaajan kanssa valmennuksen aikana voi tapahtua asiakkaan valinnan mukaan puhelimitse, Skypellä tai kasvotusten. Valmennus voidaan toteuttaa myös osin verkkovalmennuksena. Takaisin työelämään -valmennuksen tuottaa Valmennuskeskus Public.

Palkkatuella työllistettiin vuonna 2017 lähes 3600 henkilöä

Palkkatuki on henkilöasiakkaan palvelutarpeesta lähtöisin oleva palvelu, jolla parannetaan työttömän osaamista ja ammattitaitoa sekä madalletaan työnantajan rekrytointikynnystä palkata työtön yritykseen.

Pohjois-Pohjanmaan alueella käytettiin viime vuonna 2017 noin 20 miljoonaa euroa kansallista rahaa palkkatukityöllistämiseen sisältäen starttirahan. Palkkatukipäätöksiä tehtiin julkiselle sektorille, yksityisille yhteisöille ja yrityksille. Henkilöitä työllistettiin palkkatuella julkiselle sektorille noin 1516, yksityisille yhteisöille 994 ja yrityksiin 1130.

Vuonna 2017 palkkatuella työllistetyistä 56% oli 3 kuukautta palkkatukityöjakson päättymisen jälkeen työttömänä. Selvitysten perusteella yrityksiin työllistäminen on vaikuttavinta työllistämistä; yrityksistä löytyy pitkäkestoisempia ja vakinaisia työpaikkoja.
 

Lisätietoja:
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 713   Asiantuntija Kaisu Haapala, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 552                  Asiakkuuspäällikkö Tiia Kantanen, Valmennuskeskus Public, p. 040 631 5255


Oma
asiointi