Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta otti kantaa aktiivimalliin

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaan TE-toimistojen tulee tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten, työelämän järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanoa, suunnittelua ja kehittämistä.

Yhteistyötä varten TE-toimistoissa toimii neuvottelukunnat, joiden tehtävänä on muun muassa seurata ja ennakoida työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia, seurata ja tukea julkisen työvoima- ja yrityspalvelun ja työttömyysturvan työvoimapoliittisten edellytysten toimeenpanoa sekä tarvittaessa tehdä esityksiä palvelujen kehittämiseksi.

Neuvottelukuntien jäsenet on nimitetty keskeisten työelämän järjestöjen esityksistä ja he edustavat työnantajia ja yrittäjiä sekä työntekijöitä. Neuvottelukuntiin on nimetty myös edustajia kunnista ja muista viranomaisista. Pohjois-Pohjanmaalla neuvottelukunnan jäsenet on nimetty Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä, AKAVA ry:stä, STTK:sta, SAK:sta, Pohjois-Pohjanmaan Liitosta, Oulun kaupungista, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja TE-toimistosta.        

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta päätti kokouksessaan antaa lausunnon ns. työttömien aktiivimallista. Aktiivimalli on tullut voimaan vuoden 2018 alussa.

Neuvottelukunta toteaa, että aktiivimalli lisää riskiä maakunnan eri osien väliseen eriarvoisuuteen. Osassa maakuntaa vaihtoehdot työllistyä, toimia yrittäjänä tai osallistua aktiivimallin vaatimukset edellyttäviin palveluihin voivat olla rajalliset.

Palveluiden alueellisen saatavuuden lisäksi neuvottelukunta painottaa sitä, että myös aktiivimallin ehdot täyttävien palvelujen sisältöjen kehittämistä tulee jatkaa, jotta aktiivimalli palvelee mahdollisimman hyvin ja yksilöllisesti myös heikommassa asemassa olevia työttömiä.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että nopeasti tehdään päätöksiä siitä, mitkä palvelut tai toimet täyttävät aktiivimallin vaatimukset. Tällä hetkellä tilanne on kestämätön kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Neuvottelukunta katsoo myös, että yksilöllisen ohjauksen resurssit TE-toimistoihin tulee turvata siten, että varmistetaan se, että työttömät työnhakijat saavat tarvitsemaansa palvelua.

Lisätiedot:
neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Sanna Laine, Akava ry, p. 040 7244 383


Oma
asiointi