Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Starttirahan kysyntä jatkui tasaisena Etelä-Savossa vuonna 2017

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto myönsi starttirahaa uuden yritystoiminnan aloittamiseen viime vuonna yhteensä 216 kappaletta. Määrä vastaa edellisen vuoden tasoa. Vuoden 2017 alkupuoliskon huomattavasti hiljaisemman kysynnän virkistyminen loppuvuodesta nosti määrää hyvin, kertoo palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta. Osa starttirahan turvin perustetuista yrityksistä (7 yritystä) toimii Etelä-Savon ulkopuolella.

Alkaneen vuoden osalta näyttää, että oman yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa. Tästä kertoo lisääntyneet yhteydenotot Etelä-Savon TE-tston asiantuntijoille sekä yrityspalveluverkostoille tammikuun aikana.

Mikkelin seudulla starttirahan kysyntä väheni hieman edellisvuodesta

Vuoden 2017 aikana Mikkelin seudulla aloitti starttirahan turvin yritystoiminnan 102 yrittäjää, mikä on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (107). Tason säilymistä selittää taloudellisen tilanteen jatkuminen, kertoo asiantuntija Ilkka Pulkkinen Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin toimipaikasta. Kuluvan vuoden aikana starttirahalla yrityksen perustavien määrän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla, toteaa Ilkka Pulkkinen

Pieksämäen seudulla starttirahan kysyntä lisääntyi hieman

Pieksämäen seudulla vuonna 2017 starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 35 yrittäjää. Luku on melkein sama kuin 2016 (34). Pieksämäen seudulla kysyntä on ollut maltillista verrattuna Etelä-Savon muihin seutukuntiin, mutta kiinnostusta oman yritystoiminnan käynnistämiseen on ollut varsinkin loppuvuodesta ja nyt vuoden 2018 alussa, kertoo asiantuntija Tarja Komulainen Etelä-Savon TE-toimiston Pieksämäen toimipaikasta.

Savonlinnan seudulla starttirahan kysyntä säilyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna

Starttirahalla perustettujen yritysten määrä pysyi samassa tasossa. Yhteensä starttirahalla aloitti 72 yritystä (vuonna 2016 71). Tärkeimpänä syynä starttirahalla aloittaneiden määrän pysymisessä samassa tasossa on ollut talouden piristyminen ja vireillä olleiden yritysideoiden toteutuminen viime vuoden aikana, kertoo asiantuntija Hannu Laamanen Etelä-Savon TE-toimiston Savonlinnan toimipaikasta. Vuosi 2018 on alkanut uusien starttiyrittäjien suhteen lupaavasti. Kysyntää on ollut ja päätöksiäkin päästy tekemään Laamanen jatkaa.

Toimialoittain pieniä muutoksia

Toimialoittain starttirahoja Etelä-Savossa myönnettiin eniten liike-elämän palveluihin, kaupan alalle, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kahvila- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Toimialojen osalta aloitukset starttirahalla ovat vähentyneet metallissa sekä hyvinvointipalveluissa.

Lisätietoja

Asiantuntija Ilkka Pulkkinen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 211
Asiantuntija Tarja Komulainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 02950 44 046
Asiantuntija Hannu Laamanen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 072
Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 054


Oma
asiointi