Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Starttirahan kysyntä säilyi tasaisena Etelä-Savossa vuonna 2019

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto myönsi starttirahoja uuden yritystoiminnan aloittamiseen vuonna 2019 yhteensä 131 kappaletta. Myönnettyjen starttirahojen määrä vastasi vuoden 2018 tasoa (134 päätöstä). Vuoden 2019 alkupuoliskolla kysyntä oli aiempaa vuotta alhaisempi, mutta nousi loppuvuotta kohden, kertoo palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta. Osa starttirahan turvin perustetuista yrityksistä (3 yritystä) toimii Etelä-Savon ulkopuolella.

- Alkaneen vuoden osalta näyttää, että oman yritystoiminnan aloittaminen kiinnostaa. Tästä kertovat lisääntyneet yhteydenotot Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoille sekä yrityspalveluverkostoille tammikuun aikana. Myös yritystoiminnan aloittamista pohtiville tarjottavat yrittäjäkoulutukset ja -valmennukset ovat herättäneet kiinnostusta. Sivutoimisella yrittäjyydellä sekä kevytyrittäjyydellä arvioidaan olevan starttirahakysyntää laskeva vaikutus Etelä-Savossa, toteaa Joutsalainen.

Mikkelin seudulla starttirahan kysyntä säilyi edellisvuoden tasolla

Mikkelin seudulla vuonna 2019 starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 60 yrittäjää, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa (vuonna 2018 63 yrittäjää). -Tason säilymistä selittää taloudellisen tilanteen jatkuminen samanlaisena, kertoo asiantuntija Ilkka Pulkkinen Etelä-Savon TE-toimiston Mikkelin toimipaikasta. Kuluvan vuoden aikana starttirahalla yrityksen perustavien määrän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla, toteaa Pulkkinen.

Pieksämäen seudulla starttirahan kysyntä kasvoi edellisvuodesta

Pieksämäen seudulla vuonna 2019 starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 26 yrittäjää. Yrittäjien määrä kasvoi edellisestä vuodesta (vuonna 2018 17 yrittäjää). Pieksämäen seudulla kysyntää on ollut enemmän verrattuna Etelä-Savon muihin seutukuntiin ja kiinnostusta oman yritystoiminnan käynnistämiseen on ollut varsinkin loppuvuodesta sekä edelleen nyt vuoden 2020 alussa, kertoo asiantuntija Tarja Komulainen Etelä-Savon TE-toimiston Pieksämäen toimipaikasta. Avointen työpaikkojen tarjonnan väheneminen ja yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kysynnän lisääntymisen taustalla, arvio Komulainen.

Savonlinnan seudulla starttirahan kysynnässä laskua edellisvuoteen verrattuna

Savonlinnan seudulla vuonna 2019 starttirahalla yritystoiminnan aloitti 42 yrittäjää. Yrittäjien määrä väheni hieman edellisvuodesta (vuonna 2018 49 yrittäjää). - Starttirahan kysynnän vähenemiseen on vaikuttanut kohtuullisen hyvä työllisyystilanne sekä yrittäjyyden uudenlaiset vaihtoehdot; kevytyrittäjyys, yrittäjyyden kokeilu työttömyysetuudella, laskutuspalvelut jne., kertoo asiantuntija Hannu Laamanen Etelä-Savon TE-toimiston Savonlinnan toimipaikasta. - Vuosi 2020 on alkanut uusien starttiyrittäjien suhteen verkkaisesti. Kysyntää on kuitenkin ollut ja yrittäjäkursseille on hakeutunut yritystoimintaa suunnittelevia lupaavasti, toteaa Laamanen.

Toimialoittain pieniä muutoksia

Toimialoittain starttirahoja myönnettiin Etelä-Savossa eniten kaupan alalle, liike-elämän ja teollisuuden asiantuntijapalveluihin, rakentamisen sekä käsi- ja taideteollisuuden sekä sosiaali- ja terveysalan tehtäviin.

Yritystoiminnan aloittaminen starttirahalla on vähentynyt metallin sekä hyvinvointipalvelujen toimialoilla.

Lisätietoja:

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 054
Asiantuntija Ilkka Pulkkinen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 111
Asiantuntija Tarja Komulainen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044 046
Asiantuntija Hannu Laamanen, Etelä-Savon TE-toimisto, puh 0295 044 072


Oma
asiointi