Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

TE-toimiston yritysasiakkaiden palvelun ketteryys vahvuus ja kehittämisen kohde

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) sai työnantaja-asiakkaille kohdennetussa palvelutyytyväisyyskyselyssä kiitosta palvelun nopeudesta, joustavuudesta ja sujuvuudesta. Vastaajat toivovat, että palvelun ketteryyttä kehitetään edelleen. Kysely kohdentui työnantajille, jotka rekrytoivat henkilöstöä Pohjois-Pohjanmaalla TE-toimiston kautta vuoden 2017 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Vastaajista 65 % oli yksityisen sektorin yritysasiakkaita.

Kyselyyn vastanneista työnantajista 92 % suositteli palvelua samassa tilanteessa oleville.  Koko maan vastaava tulos oli 81 %. Työnantajista 72 % totesi saaneensa riittävästi hyviä hakijoita avoimena olleisiin työpaikkoihinsa. Yli 80 % vastaajista oli täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että TE-toimiston yrityspalvelu on palvellut yritysasiakkaita hyvin.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sijoittui saatujen vastausten perusteella ensimmäiseksi, kun tarkastellaan Suomen 15 TE-toimiston vastauksia. Palvelua arvioitiin asteikolla 1-5 ja Pohjois-Pohjanmaan tulos oli 4.

Parantamisen ja kehittämisen alueet

Asiakaspalvelukyselyssä työnantajat nostivat esille myös palvelun kehittämiseen ja parantamiseen liittyviä asioita. Kehitystä toivottiin työpaikkailmoitusten kirjaamisessa Te-palvelujen Oma asiointi -palvelussa.

Työnantajat kaipaavat opastusta asioista, joilla varmistetaan, että työpaikkailmoituksen kautta yritys saa hyviä työntekijöitä. Yritysasiakkaat toivovat entistä enemmän ns. räätälöityä palvelua TE-toimiston yrityspalveluilta. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on sopivien työnhakijoiden esittely rekrytoivalle yritykselle.

Vastaajat olivat kokeneet rekrytointiongelmia mm. erikoisalan ammattiopettajien, eri alan myyjien, kokin, maanrakennuskoneenkuljettajan, pesulatyöntekijän, psykiatrin, psykologin, tarjoilijan ja teollisuusmaalarin rekrytoinnin yhteydessä.

Asiakaspalvelutyytyväisyyskyselyn toteutti valtakunnallinen TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA). Kysely toteutetaan neljä kertaa vuodessa työnantaja-asiakkaille lähetettävällä kyselyllä.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, palvelujohtaja Pirjo Juntunen p. 0295 056 596


Oma
asiointi