Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

TIEDOTE: Osaajia yritysten tarpeisiin

Osaajia yritysten tarpeisiin - RekryKoulutuksen avulla uusia ammattitaitoisia työntekijöitä

Etelä-Pohjanmaalla halutaan vastata kohtaanto-ongelmaan Osaajia yrityksiin - RekryKoulutuksen avulla. RekryKoulutus on suunniteltu pienille tai keskisuurille yrityksille, jotka eivät löydä tai ole löytäneet osaavia työntekijöitä tarpeisiinsa. Tavanomaisesta rekrytointikoulutuksesta Osaajia yrityksiin -koulutus eroaa siten, että koulutus on yksilöllistä ja yritys voi kouluttaa yhdestä neljään henkilöä työntekijäkseen. Jos henkilöstön rekrytointitarve on suurempi, koulutus voidaan toteuttaa normaalina rekrytointikoulutuksena.

-Haluamme vastata tällä koulutuksella paljon puhuttuun kohtaanto-ongelmaan, toteaa Eliisa Rissanen ELY-keskuksesta. Rissanen jatkaa, että idea koulutukseen on lähtenyt siitä, että haluamme tarjota työkalun myös pienempiin rekrytointeihin.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko pitää uudistusta hyvänä. - Tämä parantaa merkittävästi pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, kun koulutus on yksilöllistä ja kyseessä voi olla entistä pienempi koulutettavien joukko, periaatteessa vaikka vain yksi työntekijä, Risikko sanoo.

Osaajia yrityksiin - koulutuksen ominaispiirteisiin kuuluu myös se, että kouluttajat on kilpailutettu etukäteen. Koulutuksen järjestäjät ovat TEAK, Aiko Academy Oy ja Sedu. Etukäteen kilpailuttamisella on pyritty myös siihen, että prosessi olisi mahdollisimman jouheva. Myös koulutuksen hinnat ovat selvillä. Osaajia yrityksiin - koulutus on yhteishankintakoulutusta, jossa yritykselle jää 30 % maksuosuus koulutuksen kokonaishinnasta.

-On hyvä asia, että koulutuksen päivähinta tiedetään etukäteen, näin yritys voi jo etukäteen laskea koulutuksen kustannukset koulutuksen ajalta, kertoo palvelujohtaja Jukka Huhtiniemi TE-toimistosta.

Koulutus lähtee yrityksen omista tarpeista ja yritys osallistuu kustannuksiin. Tavoitteena on, että koulutettava myös työllistyy yritykseen. Rekrytointikoulutus onkin todettu erittäin toimivaksi työvoiman hankintamuodoksi. Rekrytointikoulutusten määrä Etelä-Pohjanmaalla on ollut selkeässä kasvussa koko vuoden, eikä hiipumisen merkkejä ole näkyvissä.

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut aloittaa viestintäkampanjan, jonka tavoitteena on saada yritysten tietoisuuteen Osaajia yrityksiin – RekryKoulutus.

- Toivomme, että yritykset ottavat rohkeasti yhteyttä TE-toimistoon tämänkin asian tiimoilta", toteaa viestintäasiantuntija Soile Kauttio.

Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne paranee edelleen edellisvuosiin verrattuna ja työllisten määrä alueella kasvaa. Heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli Manner-Suomen alhaisin työttömyysprosentti, 7,8 %. Erityisen merkittävää on myös pitkäaikaistyöttömyyden voimakas lasku. Osaavan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa on ilmennyt alakohtaisia kohtaanto-ongelmia.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Jukka Huhtiniemi, p. 0295 046 549

ELY-Keskuksen koulutusasiantuntija Eliisa Rissanen, p. 0295 027 603

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston viestintäasiantuntija Soile Kauttio p. 0295 046 610

Lisätiedot koulutuksesta: http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/osaajia-yrityksiin

Tiedote pdf-muodossa: Tiedote


Oma
asiointi