Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Tiedote työnhaun muutoksista 1.7.2017 alkaen

Henkilöasiakkaan asiointiin on tullut muutoksia heinäkuun alusta

Heinäkuun alusta alkaen työllistymiseen vaikuttavat seikat, kuten ammattitaito, työkyky ja työnhakutaidot voidaan ilmoittaa helposti saman palvelun kautta ilman henkilökohtaista asiointia TE-toimistossa. Työnhaun saa käyntiin näppärimmin verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa, joka jouduttaa asiakkaan palvelutarpeen arviointia ja henkilökohtaisen palvelun saamista. Oma asiointi -palvelun kautta työnhakija voi ilmoittaa kätevästi myös muutokset esim. työttömyyteen, lomautukseen tai lyhennettyyn työviikkoon liittyvissä asioissa. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta verkkopalvelun käyttöön esim. tunnistautumiseen vaadittavien tunnusten puuttuessa tai kansalaisuus on muu kuin Suomi, otetaan TE-toimistosta yhteyttä työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen entiseen tapaan.

Työnhakijan palvelutarve arvioidaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi tai työnhakijana ollessasi jäät työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle, eikä tilanteessasi ole tiedossa muutoksia seuraavan 3 kuukauden sisällä. Palvelutarpeen arviointi tehdään ensisijaisesti verkossa Oma asiointi-palvelussa, jos olet Suomen kansalainen, muissa tapauksissa TE-toimistossa. Oma palvelutarpeen arviointi kannattaa tehdä huolella, sillä se toimii hyvänä apuna, kun työnhakija laatii suunnitelmaa työnhaun tueksi. Annettujen vastausten ja työllistymisen mahdollisuuksia ennakoivien tekijöiden perusteella arvioidaan millaisia palveluja työnhakija tarvitsee. On tärkeää, että työnhakija saadaan heti alussa hänelle oikeiden asiantuntijapalveluiden piiriin. Oma asiointi-palvelun kautta työnhakija pääsee nopeinta reittiä pitkin henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin, ja hänen työnhakunsa ja siinä tapahtuvat muutokset näkyvät reaaliajassa virkailijoillamme. Työnhakijan oma arviointi ratkaisee hyvin pitkälle sen mitä palvelua TE-toimisto alkaa työnhakijalle tarjoamaan ja suosittelemaan.

Määräaikaishaastattelujen kautta onnistumisia työnhakuun

Määräaikaishaastattelun yhteydessä työnhakija ja TE-toimiston asiantuntija keskustelevat mm. hakijan osaamisesta. Asiantuntija auttaa työnhakijaa tunnistamaan osaamisensa laajuuden ja sen tuomat työllistymismahdollisuudet. 

Työnhaussa työnhakijat voivat usein hyödyntää omaa osaamista monella eri alalla eri tehtävissä. TE-toimiston asiantuntijan kanssa voidaan pohtia, mihin kaikkeen omaa osaamista voisi hyödyntää ja voisiko vaikka harrastuksien kautta löytyä uusi polku työhön. Myös työllistymistä edistävien palvelujen - kuten kouluttautumisen tai palkkatuen - avulla voi löytää työn.


Oma
asiointi