Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Tietoa palkkatuen maksamisesta ja mahdollisesta keskeyttämisestä

Palkkatukityö on normaali työsuhde, jota koskevat samat työlainsäädännön säännökset ja määräykset kuin ilman palkkatukea työllistyneitä. TE-toimiston tehtäviin kuuluu palkkatuen myöntämisen edellytysten tutkiminen. TE-toimisto ei ota kantaa työsopimuslakiin liittyviin asioihin.

Palkkatuki maksetaan toteutuneiden palkkauskustannusten perusteella. Palkkatuen maksaminen on mahdollista perustellusta syystä tilapäisesti keskeyttää, jos palkkatuetun työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyvät vähintään kuukauden ajaksi. Tällöin keskeytysaikaa ei lasketa palkkatuen enimmäiskestoon. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän lomauttamista tai pitkää sairauslomaa.

Työnantajan tulee ilmoittaa KEHA-keskukselle työnteon ja palkanmaksun keskeytymisestä osoitteeseen palkkatuki.keha@ely-keskus.fi. Palkkatuen enimmäisaika ei kulu tilapäisen keskeytyksen aikana. KEHA-keskus tekee asiassa päätöksen.

Pyydämme työnantajia noudattamaan voimassa olevia lakeja ja alan työehtosopimuksia sekä toimimaan terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

 

Lisätietoja työsuhteeseen liittyvistä asioista: www.työsuojelu.fi ja www.avi.fi

Lisätietoja palkkatuen maksatuksesta: www.keha-keskus.fi


Oma
asiointi