Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Tutustu työllistymistä edistäviin palveluihin

Mitkä palvelut aktiivimallissa luetaan työllistämistä edistäviin palveluihin?

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksissa opitaan hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

Valmennuksessa henkilö oppii

  • arvioimaan omaa osaamistaan ja muotoilemaan sen työhakemukseksi ja CV:ksi
  • miten yritykset rekrytoivat henkilöstöä
  • käyttämään henkilölle parhaiten soveltuvia työnhakukanavia

Valmennukset avustavat myös löytämään tietoa työmarkkinoista, yrityksistä ja työpaikoista.

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen aikana laaditaan toteuttamiskelpoinen ura- ja työllistymissuunnitelma.

Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista. Siihen liittyy usein oppilaitoksiin ja työhön tutustumisia. Uravalmennukseen voi sisältyä myös erilaisia lyhyitä työelämän lupa- ja korttikoulutuksia. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi voi saada tietoa ja tukea toisilta valmennukseen osallistujilta.

Pohjois-Pohjanmaan työnhaku- ja uravalmennukset löydät osoitteesta:
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Haussa olevat työvoimakoulutukset löydät osoitteesta: koulutukset.te-palvelut.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuutta saada työtä tai säilyttää työpaikka. Opiskelu tapahtuu henkilön omasta aloitteesta ja hänellä on oikeus säilyttää työttömyysetuus opiskeluajalle.

Työttömysetuutta voi saada opiskelun ajalta, jos henkilö on

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyys-etuudella ennen opintojen aloittamista

Maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu

Maahanmuuttajalle omaehtoisen opiskelun tukea voidaan myöntää valmentaviin opintoihin, ammattiopintoihin sekä perusopintoihin kotoutumisaikana.

Työttömysetuutta voi saada opiskelun ajalta, jos henkilö on

  • 17–64-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla
  • sopinut kotoutumissuunnitelmaan opintojen tukemisesta työttömyys-etuudella ennen opintojen aloittamista

Opintojen tulee olla suomen/ruotsin kielen opiskelua tai tapahtua suomeksi/ruotsiksi.

Työkokeilu

Työpaikalla toteutettavan työkokeilu antaa työmarkkinoille palaavalle mahdollisuuden saada jalan työpaikan oven väliin. Kokeilupaikkaa kannattaa hakea itse, mutta myös työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa työnantajista, joilla on mahdollisuus työkokeiluun.

Työkokeilussa henkilö voi näyttää työnantajalle omaa osaamistaan ja motivaatiotaan. Henkilö voi työkokeilun yhteydessä yhdessä työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa selvittää, mitä muuta tukea tarvitsee palatakseen työelämään.

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilussa pääsee tutustumaan koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin henkilö voi arvioida omaa koulutussuunnitelmaansa ja täsmentää sitä.

Koulutuskokeilussa voi keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Kokeilussa voi myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumalla voi rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.


Oma
asiointi