Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työelämälähtöistä ruoka- ja siivousalalle ohjaavaa koulutusta Pieksämäellä keväällä 2019

Mahdollisuus uuteen työhön, uusiin palvelutehtäviin. Työelämälähtöistä ruoka- ja siivousalalle ohjaavaa koulutusta Pieksämäen seudulla keväällä 2019

Pieksämäellä järjestetään tulevana keväänä ruoka- ja siivousalalle ohjaavaa työvoimakoulutusta. Koulutuksen haku on jo käynnissä te-palvelut.fi verkkosivuilla 11.1.2019 asti. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyisivät jatkossa koulutuksen aikaisiin työssäoppimispaikoihin ja innostuisivat kouluttautumaan alalle.

- Tämän koulutusjakson aikana pääset tutustumaan ruoka- ja siivouspalvelualan töitä tarjoavien yritysten työtehtäviin. Alan yritykset ovat tervetulleita koulutusta valmistelevaan infoon ma 26.11. klo 12 alkaen Esedun tiloihin Pieksämäelle kannustaa asiantuntija Tarja Komulainen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Ruoka- ja siivousalalle ohjaavassa koulutuksessa painotetaan työpaikalla oppimista
Ruoka-, ja siivousalalle ohjaavan työvoimakoulutuksen järjestää Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto ja toteuttaa KasvuEsedu. Koulutuksen on hankkinut Etelä-Savon ELY-keskus. Pirjo Tuovinen toimii koulutuksen vastuuohjaajana. Koulutus järjestetään 4.2. - 11.4.2019 välisenä aikana osoitteessa Etelä-Savon ammattiopisto, Kuusitie 41, Pieksämäki.

Koulutus keskittyy ammattityön periaatteisiin erilaisissa keittiö- ja siivoustyötehtävissä. Koulutus edistää ja vahvistaa tehtävissä tarvittavia asiakaspalvelutaitoja ja avaa näkökulmia ruokatuotannon ja siivouksen monipuoliseen tehtäväkenttään.

- Oppimistavoitteisiin päästään opettajan ohjauksessa olevien teoriajaksojen sekä työpaikoilla työpaikkaohjaajan ohjauksessa tehtävien työtehtävien avulla. Koulutus avaa näkökulmia siivouksen ja ruokatuotannon monipuoliseen tehtäväkenttään, mutta se ei johda ammatillisiin tutkintoihin, kertoo vastuuohjaaja Pirjo Tuovinen Esedusta. Koulutuksen hyvin suorittaneilla ja alasta kiinnostuneilla on mahdollisuus työllistyä yrityksissä erilaisiin tehtäviin ja/tai jatkaa alan koulutuksessa.

Koulutuksen alussa on kolme viikkoa opiskeluun liittyviä teemoja sekä keittiö- ja siivoustyön ammatillisia perusteita. Työelämäjaksojen jälkeen viimeisellä opiskeluviikolla opiskelijat tekevät itselleen jatkosuunnitelman tähdäten joko työllistymiseen tai koulutukseen. Työpaikalla tapahtuva kuuden viikon koulutus jakaantuu kahteen jaksoon, jotka suoritetaan yhteistyötyöpaikoilla.

Koulutuksen valmistelusta info ja työpaja yrityksille ja työnantajille ma 26.11. klo 12 -14 Esedun tiloissa Pieksämäellä
Koulutuksen valmisteluun liittyen pidetään ma 26.11. klo 12-13 info ja klo 13-14 työpaja osoitteessa Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki Kuusitie 41, 76120 Pieksämäki. Tilana Keidas.

Infoon ja työpajaan voivat osallistua alan työnantajat, jotka tarvitsevat ruoka-ja siivousalan työvoimaa ja voisivat tarjota työssäoppimispaikkoja koulutuksen ajaksi.

Koulutuksen toteutukseen voi ilmoittautua lisää yrityksiä Pieksämäeltä ja lähikunnista
Jo nyt koulutukseen on ilmoittautunut mukaan kolme alueen yritystä, joilla on erilaisia rekrytointitarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Myös muilla alueen yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan koulutuksen toteutukseen. Yhteistyömahdollisuuksista lisätietoja osoitteesta tyovoimakoulutus.etela-savo@te-toimisto.fi.

Koulutukseen haetaan te-palvelut.fi sivuilta 11.1.2019 mennessä
Koulutukseen voi hakea osoitteessa te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus > Pieksämäki, linkki.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Koulutukseen voivat hakea alalle suuntautuvat sekä alan työkokemusta omaavat. Koulutus soveltuu myös nuorille, jotka hakevat omaa alaansa tai viettävät välivuotta, alanvaihtajille, koko- tai osa-aikatyötä hakeville, alalle suuntautuville jne. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään hyvää asennetta ja motivaatiota. Koulutus antaa hyvän mahdollisuuden tutustua työllistäviin aloihin ja työtä tarjoaviin yrityksiin!

Täytä koulutushakemus 11.1.2019 mennessä työhallinnon nettisivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus) tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > oma asiointi > Työvoimakoulutus. Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Haastattelut
Koulutukseen hakeneiden haastattelut järjestetään 15.1.2019.

Koulutus on osa uutta TE-palvelujen tapaa tuottaa työelämälähtöistä koulutusta lähelle asiakasta
Etelä-Savon maakunnassa ammatillista koulutusta järjestetään usein suurimmilla paikkakunnilla: Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Mikkelissä. TE-hallinnon tavoitteena on palvella työnantaja- ja työnhakija-asiakkaita mahdollisimman hyvin koko maakunnassa. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia malleja suunnitella ja toteuttaa koulutusta tiivistämällä yhteistyötä työnantajien kanssa, korostaa hankinta-asiantuntija Mari Roikonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Koulutuksen aikana opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelmat, esim. työllistyminen yrityksiin, oppisopimuskoulutus, jatko-opinnot, RekryKoulutus.

Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja toimintatapojen löytäminen saavutetaan parhaiten hyvällä verkostoyhteistyöllä. Pieksämäellä ja ympäristökunnissa järjestettävän koulutuksen lähtökohtana on tarjota koulutusta, joka palvelee mahdollisimman monen työnantajan osaamistarpeita sekä mahdollisimman monen työnhakija-asiakkaan osaamisen kehittämistarpeita työllistymisen parantamiseksi.

Lisätietoja

Pirjo Tuovinen, vastuuohjaaja Esedu, pirjo.tuovinen@esedu.fi,puh. 044 711 5743, koulutukseen ja koulutuksen sisältöihin liittyvät kysymykset

Heli Pettinen, asiakkuusvastaava KasvuEsedu, heli.pettinen@esedu.fi, puh. 040 305 6604, koulutukseen liittyvät kysymykset

Tarja Komulainen, asiantuntija Etelä-Savon TE-toimisto, tarja.m.komulainen@te-toimisto.fi, puh 02950 44046, , yritysyhteistyöhön liittyvät kysymykset tässä koulutuksessa

Mari Roikonen, hankinta-asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 044 013, mari.roikonen@ely-keskus.fi , koulutusten hankintaan liittyvät kysymykset

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat Koulutusneuvonnasta 0295 020 702 (ma – pe 9-16.15) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi sekä Facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Katso koulutuksen esite.


Oma
asiointi