Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työelämälähtöistä yritys- ja koulutuspalvelua Etelä-Savossa

Osaavien, tulevaisuuden työelämän tarpeisiin koulutettujen työntekijöiden saatavuus edellyttää hyvää verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Koulutuspalvelujen strateginen kehittäminen on keino selviytyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyössä pystymme tehokkaammin löytämään osaamisen kehittämisen syitä, tavoitteita ja keinoja.

Toimialaselvitykset - tulevaisuuden ennakointia

Kevään 2018 aikana toteutetaan kartoituskysely Etelä-Savon rakennusalan yrityksille. Kohderyhmänä ovat alueen yritykset, joissa on vähintään viisi työntekijää, yhteensä noin 130 yritystä. Yritysten haastattelut toteutetaan oppilaitosten (Esedu, Samiedu ja XAMK) ja TE-toimiston yhteistyönä. Kartoituksen tavoitteena on selvittää yritysten ajatuksia ja odotuksia sekä rakennusalan että oman yrityksen tulevaisuuden rekrytointi- ja koulutustarpeista. Saatujen tietojen avulla pystymme suunnittelemaan entistä parempia koulutus- ja yrityspalveluja tulevaisuuden tarpeisiin. Vastaava toimialakohtainen selvitys tehtiin syksyllä 2017 sosiaali- ja terveysalalle. Selvityksessä kontaktoitiin 150  hoiva-alan yritystä sekä TE-toimistossa asiakkaana olevat alan työnhakijat.

Puuteollisuusyritysten Yritystreffit Savonlinnassa 20.3.2018

Maakunnan teollisuusyritysten liikevaihdosta kolmannes muodostuu sahatavaran ja puutuotteiden valmis­tuksesta todetaan Etelä-Savon maakuntaohjelmassa. Toimialan työllistävä vaikutus on reilut 2000 henkilö­työ­vuotta. Koko maakunnassa, erityisesti Savonlinnan seudulla on suuri huoli väestön työllistymisestä. Tar­vitsemme lisää toimenpiteitä, millä seudun työttömien työnhakijoiden tilanteeseen voidaan vaikuttaa esi­merkiksi koulutustarjonnalla. Tarvitsemme myös lisää tietoa seudun yritysten tarjoamista mahdollisuuksista ja työtehtävistä, toteaa Minna Tuuri Etelä-Savon TE-toimistosta. (Lehdistötiedote 13.3.2018.)

Puuteollisuusyritysten Yritystreffitapahtuma ideoitiin vastaamaan tähän tarpee­seen. Tapahtuman tavoitteena oli löytää uusia työtehtäviä ja työllistymismah­dollisuuksia seutukunnalle sekä edistää työvoiman ja yritysten kohtaamista. Yritystreffeillä oli mukana seitsemän alan yritystä; Ecutiimi Oy, MetsäGroup/MetsäWood, Punkaharjun Puu­taito Oy, Restamaster Oy, Sahakuutio Oy, SOPU Keittiöt Oy ja UPM.  Tapahtumassa työnhakijoilla oli mahdollisuus keskustella yritysten edustajien kanssa  ja mahdollisuus il­moit­tautua mukaan myöhemmin järjestettäville yrityskäynneille. Työnhakijoilla oli myös mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa koulutusmahdollisuuksista sekä käytännön ohjeita työnhakuun.  Tapahtuman järjestäjinä olivat Ammattiopisto SAMIedu ja SAMI-Palvelut Oy, Etelä-Savon TE-toimisto ja Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Yritystreffitapahtuma oli hyvä esimerkki työelämälähtöisestä toiminnasta ja verkostoyhteistyöstä. Edelleen on paljon kehitettävää siinä, miten saamme työnantajat ja työntekijät kohtamaan toisensa paremmin.

Mari Roikonen, asiantuntija, koulutuspalvelut, Etelä-Savon TE-toimisto


Oma
asiointi