Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työllistämispalkkio 4000 euroa haussa juuri nyt

Työllistämispalkkio on TE-toimiston myöntämä kiinteä 4000 euron kertapalkkio, jonka tavoitteena on kannustaa työnantajia solmimaan toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita palkkatukijaksojen alkaessa tai jaksojen aikana. Palkkio myönnetään de minimis –tukena. 

Työllistämispalkkiota kokeillaan ajalla 1.1.- 30.6.2019.

TE-toimisto voi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018 seuraavasti: 

  • sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin, joka on ollut työtön 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltävän 14 kuukauden aikana tai 24 kuukautta edeltävän 28 kuukauden aikana tai
  • palkkatuen myöntämisen perusteena on henkilön vamma tai sairaus, joka alentaa tuottavuutta olennaisesti sekä pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävissä. 
  • määräaikainen palkkatuettu työ on alkanut aikaisintaan 1.9.2018 ja se muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ajalla 1.1.-30.6.2019 
  • toistaiseksi voimassa oleva palkkatuettu työ alkaa ajalla 1.1.-30.6.2019 
  • työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana.
  • työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 
  • palkkatuen määrä on enintään 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. 

Toimi näin

Hae palkkiota TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

Lisätietoja: 

Marja Paunonen, asiantuntija, puh 02950 44050, marja.paunonen@te-toimisto.fi, Etelä-Savon TE-toimisto 

Lisätietoja te-palvelut verkkosivulla: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyollistamispalkkio/index.html 


Oma
asiointi