Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työttömyyden väheneminen Pohjois-Pohjanmaalla edelleen maan kärkeä

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli toukokuun lopussa lomautetut mukaan lukien 18 600 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 10 200 ja naisia 8 400. Työttömien määrä väheni huhtikuun lopun tilanteesta 1 600:lla ja vuoden takaiseen verrattuna 5 200:lla (-22 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisvuodesta koko maassa (-17 %) samoin kuin kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla. Pohjois-Pohjanmaata enemmän työttömien määrä oli vähentynyt Pirkanmaalla ja Satakunnassa (molemmilla alueilla -23 %).

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli toukokuun lopussa työttömänä 3 000, mikä on 900 (-23 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 5 800, mikä on 1 900 (-25 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 400 ja naisia 2 400. Miesten määrä väheni 1 100:lla ja naisten määrä 800:lla edellisvuodesta. Tammikuun lopusta pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt 1 100:lla. 

Kokoaikaisesti lomautettuna oli toukokuun lopussa 700 henkilöä, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopun tilanteesta lomautettujen määrä oli vähentynyt lähes 400:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä (reilu 400) on pysynyt suunnilleen samana edellisvuoteen verrattuna.

Toukokuun aikana uusia työpaikkoja tuli avoimeksi edellisvuotta enemmän

Toukokuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 500 työpaikkaa, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Uusien työpaikkojen määrä sen sijaan kasvoi: toukokuussa ilmoitettiin avoimeksi 3 800 uutta työpaikkaa, mikä on 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja tuli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille (molempiin ryhmiin 800), muille työntekijöille (700) ja erityisasiantuntijoille (500). Lisäksi asiantuntijoiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmiin tuli molempiin 400 uutta työpaikkaa avoimeksi.

Työnhakijoiden aktivointiaste noussut edellisvuodesta

Toukokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 10 000 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 34,8 % eli 6,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.  Tammikuun lopusta palveluihin osallistujien määrä oli noussut 700:lla ja aktivointiaste oli noussut 6,3 prosenttiyksikköä.

Eniten osallistujia (4 700) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 100 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 600. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 200 ja työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle oli yhteensä 1 900 henkilöä. Työllistetyistä 66 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 800, vuorotteluvapaasijaisina 200 ja valmennuksessa 100 henkilöä.

Työttömien määrä vähentynyt kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Toukokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 9,2 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 10,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta kaikissa alueen kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Alavieskassa (6,1 %), Limingassa (6,2 %), Pyhännällä (6,3 %), Reisjärvellä (6,4 %), Hailuodossa ja Siikajoella (6,5 %), Haapajärvellä (6,7 %) sekä Kalajoella ja Pyhäjoella (6,8 %).  Oulussa työttömyysaste oli toukokuun lopussa 11,6 %, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (13,6 %), Vaalassa (12,8 %) ja Pudasjärvellä (12,4 %).

Katsaus kokonaisuudessaan >>
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx 
Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

 

 

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Jussi Leponiemi, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 706
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Oma
asiointi