Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työttömyyden väheneminen Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu edelleen

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli kesäkuun lopussa lomautetut mukaan lukien 21 600 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 10 900 ja naisia 10 700. Työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 4 900:lla (-19 %), mutta lisääntyi sen sijaan toukokuun lopusta 3 000:lla. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisvuodesta koko maassa (-15 %) samoin kuin kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla. Pohjois-Pohjanmaata (ja Etelä-Pohjanmaata) enemmän työttömien määrä väheni Satakunnassa ja Pirkanmaalla (molemmilla alueilla -20 %).

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli kesäkuun lopussa työttömänä 3 900, mikä on 1 100 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä nousi 900:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 5 900, mikä on 2 000 (-25 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 400 ja naisia 2 500.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli kesäkuun lopussa 750 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuun lopusta lomautettujen määrä sen sijaan nousi 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä (450) oli lähes sama kuin vuosi sitten.

Uusien työpaikkojen määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta
 

Kesäkuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 300 työpaikkaa, mikä on 300 enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien työpaikkojen määrä kasvoi hieman: kesäkuussa ilmoitettiin avoimeksi 3 000 uutta työpaikkaa, mikä on 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten uusia työpaikkoja tuli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (700), muille työntekijöille sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille (molempiin ryhmiin 500 paikkaa). Lisäksi asiantuntijoiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmiin tuli molempiin noin 400 uutta työpaikkaa avoimeksi ja erityisasiantuntijoiden ryhmään 300 paikkaa.

Työnhakijoiden aktivointiaste edellisvuotta korkeampi
 

Kesäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 8 600 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 28,5 % eli 4,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Tammikuun lopun tilanteeseen verrattuna palveluihin osallistujien määrä oli vähentynyt 600:lla, mutta aktivointiaste oli sama. Toukokuuhun verrattuna palveluihin osallistujia oli noin 1 300 vähemmän ja aktivointiaste oli 6,3 prosenttiyksikköä alempi.

Eniten osallistujia (3 700) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 400 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 900 ja työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle oli yhteensä 2 000 henkilöä. Työllistetyistä 68 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 700, vuorotteluvapaasijaisina 250 ja valmennuksessa reilu 50 henkilöä.

Työttömien määrä vähentynyt kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa
 

Kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,6 % ja koko maassa 10,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta kaikissa Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodossa (6,0 %), Pyhännällä (7,2 %), Reisjärvellä ja Kalajoella (7,3 %), Alavieskassa (7,5 %), Haapajärvellä (7,6 %) sekä Merijärvellä, Nivalassa ja Pyhäjoella (kaikissa 7,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (13,9 %), Oulussa (13,5 %) ja Vaalassa (13,2 %). Oulussa työttömyysaste oli 3,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.

Katsaus kokonaisuudessaan

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Jussi Leponiemi, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 706
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Oma
asiointi