Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Työttömyyden väheneminen Pohjois-Pohjanmaalla kansallista kärkeä

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli huhtikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 20 200 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 11 500 ja naisia 8 700. Työttömien määrä väheni maaliskuusta 700:lla ja vuoden takaiseen verrattuna 4 900:lla (-20 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisvuodesta koko maassa (-16 %) samoin kuin kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla. Pohjois-Pohjanmaata enemmän vähennystä oli Pirkanmaalla (-22 %) ja Satakunnassa (-21 %).

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli huhtikuun lopussa työttömänä 3 200, mikä on 900 (-21 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 100, mikä on 1 700 (-21 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 600 ja naisia 2 500. Miesten määrä väheni 1 000:lla ja naisten määrä 700:lla edellisvuodesta. Maaliskuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 200:lla.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli huhtikuun lopussa 1 000 henkilöä, mikä on reilu 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopun tilanteesta lomautettujen määrä oli vähentynyt lähes 300:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä (noin 500) on pysynyt suunnilleen samana edellisvuoteen verrattuna. 

Avointen työpaikkojen määrä lisääntynyt edellisvuodesta

Huhtikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 900 työpaikkaa, mikä on 900 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kuukauden aikana 550, joista 300 TE-toimiston hakijalla. 3 500:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska hakuaika niissä oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi 200 työpaikkaa peruutettiin tai niitä ei pystytty täyttämään. Huhtikuun lopussa avoinna oli edelleen 3 800 työpaikkaa, mikä on 200 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 4 100, mikä on reilu 1 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja tuli avoimeksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä erityisasiantuntijoille (molempiin ryhmiin 750), palvelu- ja myyntityöntekijöille (700) sekä muille työntekijöille (650). Lisäksi asiantuntijoille sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille tuli 500 uutta työpaikkaa molempiin ammattiryhmiin.

Työnhakijoiden aktivointiaste noussut edellisvuodesta

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 9 900 henkilöä, mikä on 250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 32,9 % eli 5,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Tammikuun lopun tilanteesta palveluihin osallistui 700 henkilöä enemmän ja aktivointiaste oli noussut 4,4 prosenttiyksikköä.

Eniten osallistujia (4 700) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 3 200 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 200 ja työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle oli yhteensä 1 800 henkilöä. Työllistetyistä 67 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 800, vuorotteluvapaasijaisina 200 ja valmennuksessa vajaa 100 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Huhtikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 9,7 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta kaikissa alueen kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Limingassa (6,7 %), Reisjärvellä (6,9 %), Alavieskassa ja Kalajoella (7,2 %), Haapajärvellä (7,6 %) ja Siikajoella (7,9 %).  Oulussa työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 12,2 %, mikä on 3,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (15,7 %), Taivalkoskella (15,1 %), Pudasjärvellä (13,7 %) ja Iissä (12,8 %).

Katsaus kokonaisuudessaan

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

 Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Oma
asiointi