Työvoimapoliittiset avustukset haussa vuodelle 2019

Lapin työ- ja elinkeinotoimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta hankkeisiin, joiden avulla edistetään pitkään työttömänä olleiden, maahanmuuttajien sekä osa-työkykyisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää heidän työllistymistään. Avustuksella voidaan tukea toimintaa, jossa työttömille työnhakijoille järjestetään työmahdollisuuksia ja työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja. Toimintaan voi sisältyä mm. työelämälähtöisesti toteutettavaa ammatillista koulutusta. Lisäksi toimintaan voi sisältyä työttömien työmarkkina-valmiuksia parantavien palvelujen ja toimintamallien kehittämistä. Avustuksella ei rahoiteta kehittämishankkeita, vaan hankkeen toiminnassa tulee aina olla työttömiä työnhakijoita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen TE-toimiston työttömät työnhakijat. Avustuksen hakijan on hankkeen suunnitteluvaiheessa neuvoteltava hankkeen sisällöstä ja tavoitteista Lapin TE-toimiston kanssa.

Ensisijaisesti suositaan Lapin TE-toimiston työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja ammatillista osaamista lisääviä hankkeita, jotka tukevat osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä aloilla, joilla työvoimapulaa Lapissa. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan myös työelämävalmiuksia ylläpitäviin hankkeisiin. Hankkeita haetaan ensisijaisesti muille alueille kuin missä on toteutettu hallitusohjelman mukaisia kuntakokeiluhankkeita.

Hankkeiden kohderyhminä ovat:

  • pitkään työttömänä olleet yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet työnhakijat
  • työttömät, joilla on sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa sijoittumista työmarkkinoille
  • maahanmuuttajat joko ensisijaisena kohderyhmänä tai sisältyen em. kohderyhmiin.
  • yli 30v. aikuiset, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen tarvetta ja joilla on pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarve

Kokonaisuudessaan hankehakuilmoituksen ja ohjeet avustuksen hakemiseen löydät alla olevan linkin kautta. Kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 15.1.2019 mennessä Lapin TE-toimistoon.

Katso tästä hankehakuilmoitus kokonaisuudessaan


Oma
asiointi