Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden tyytyväisyys poimintaoloihin oli keskimääräisellä tasolla

Suomeen saapui luonnonmarjanpoimijoita tänä vuonna pääosin Thaimaasta, Ukrainasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Baltian maista. Poimijoista thaimaalaisten osuus oli edelleen suurin, 2500 henkilöä.

Poimijoille toteutetaan vuosittain kysely satokauden päätteeksi. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toteuttamassa kyselystä ilmenee, että keskimääräistä huonompi marjan satovuosi vaikutti tyytyväisyyteen poiminta-ansioon. Poiminta-ansioon oli tyytyväisiä 38 prosenttia poimijoista. Heikompi marjavuosi vaikutti kyselyn mukaan myös poimijoiden halukkuuteen tulla Suomeen poimimaan marjoja ensi vuonna: 37 prosenttia poimijoista ilmoitti halukkuudestaan tulla Suomeen myös ensi vuonna. Puolet vastaajista ei vielä pystynyt ottamaan kantaa asiaan. Muilta osin poimijoiden tyytyväisyys olosuhteisiin oli samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Ulkomaiset luonnonmarjanpoimijat eivät ole työsuhteessa marjoja ostaviin yrityksiin eivätkä yrittäjiä. He saapuvat Suomeen yrityksen kutsumana viisumilla tai itsenäisesti viisumivapaista maista.

Työskentelyolosuhteita Suomessa määrittää yritysten, työ- ja elinkeino- sekä ulkoministeriön välinen aiesopimus. Aiesopimusta on päivitetty edellisen kerran tammikuussa.  Sopimukseen tehtiin tarkennuksia koskien muun muassa poimijoiden oikeutta vaihtaa yritystä poimintakauden aikana, luonnontuotteiden ostohinnasta tiedottamisen ja sekä poiminta-ansioiden maksamisen osalta.

Yhteisten tapaamisten puheenjohtajan on usean vuoden ajan toiminut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen, joka korostaa yritysten ja eri toimijoiden välistä rakentavaa sekä kehittävää yhteistyön otetta, jonka kautta yhdessä haetaan ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Palvelujohtaja Pirjo Juntunen yhtyy Olli Soraisen kommenttiin ja toteaa, että yritysten ja eri viranomaisten sitoutumista yhteisten asioiden kehittämiseen osoittaa se, että kaksi kertaa vuodessa osapuolilta löytyy aikaa yhteiseen tapaamiseen kaiken kiireen keskellä.

Oulussa 13.11.2019 järjestetyssä luonnonmarjan poimintakauden päätöstilaisuudessa keskusteltiin luonnonmarja-alan säädöspohjasta, pelisääntöjä määrittävän aiesopimuksen muutostarpeista ja alan tulevaisuuden toimintarakenteista. Keskustelu käytiin Suomen ja Thaimaan viranomaisten sekä alan yritysten ja järjestöjen kesken. Tilaisuuteen osallistui myös Suomen Thaimaan suurlähettiläs Satu Kleven-Suikkari ja Thaimaan suurlähettiläs Nopporn Adchariyavanich delegaatioineen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022
hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raimo Pahkasalo, ulkoministeriö, p. 0295 350 478
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 596
asiantuntija Tuomas Komulainen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 734


Oma
asiointi